Đây là khẳng định của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) tại công văn số 20/BTTTT-CNTT về việc phối hợp hướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2014/TT-BTTTT ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ TTTT có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

Trước đó, sau khi thông tư 15 được ban hành, Hiệp hội Các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất Xe máy Việt Nam (VAMM) và Công ty TNHH Yokogawa Việt Nam cho rằng, danh sách hàng hóa theo mã số HS thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư này không hợp lý đối với ôtô, đồng thời đề nghị không áp dụng với các hàng hóa lắp trên ôtô. Vì vậy, các đơn vị này đã có văn bản kiến nghị lên Bộ TTTT loại trừ một số sản phẩm khỏi Thông tư số 15.

Tuy nhiên, tại công văn số 20 vừa mới ban hành, Bộ TTTT cho rằng, Thông tư số 15 chỉ ban hành danh mục các hàng hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành TTTT mà không có quy định nào về thủ tục, điều kiện và hình thức quản lý nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nói riêng đối với các hàng hóa thuộc danh mục.

Đối với các quy định quản lý về hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm ngành TTTT chỉ có một số loại sản phẩm cần quản lý về điều kiện nhập khẩu và được quy định tại theo các văn bản khác đang có hiệu lực thi hành.

Trên cơ sở đó, việc áp dụng các quy định về điều kiện nhập khẩu hàng hóa lĩnh vực thông tin và truyền thông không căn cứ theo Thông tư số 15 mà căn cứ theo các quy định cụ thể tại các văn bản trên để tiếp tục thực hiện.

Do vậy, "Thông tư số 15 không đưa ra các quy định quản lý mới cũng như đưa thêm các thủ tục khác về xuất nhập khẩu và việc thực hiện Thông tư này không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp. Đề xuất loại trừ một số sản phẩm khỏi Thông tư số 15 của VAMA, VAMM là không cần thiết", Bộ TTTT khẳng định.

Cũng tại công văn trên, Bộ cũng đề nghị Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và Bộ Công thương phối hợp, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm lĩnh vực TTTT là Thông tư 15 không phải căn cứ khi thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu./.

Hồng Quyên