Tới dự cuộc tiếp xúc cử tri có bà Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định; đại diện lãnh đạo huyện Hoài Ân và đông đảo bà con thuộc huyện Hoài Ân.

Quốc hội đặc biệt xem xét các vấn đề cử tri gửi đến kỳ họp

Trước khi lắng nghe các kiến nghị của cử tri, bà Lý Tiết Hạnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã thông tin đến cuộc tiếp xúc cử tri nhiều nội dung quan trọng sẽ được xem xét, cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Ân, Bình Định trước thềm Kỳ họp thứ 7, Quốc hội XV
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Ân, Bình Định.

Theo bà Lý Tiết Hạnh, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc ngày 28/6. Trong khoảng thời gian này, Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội, kỳ họp chia theo 2 đợt. Đợt 1: Từ ngày 20/5 đến sáng ngày 8/6. Đợt 2: Từ ngày 17/6 đến sáng ngày 28/6. Thời gian nghỉ giữa 2 kỳ họp để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương xem xét kỹ lưỡng các vấn đề được bàn thảo để bước vào kỳ họp thứ 2 quyết định các vấn đề quan trọng của kỳ họp.

Về công tác lập pháp, bà Lý Tiết Hạnh cho biết, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV là kỳ họp nặng về công tác xây dựng pháp luật. Quốc hội sẽ thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết, xem xét cho ý kiến đối với 11 dự án luật.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Ân, Bình Định trước thềm Kỳ họp thứ 7, Quốc hội XV
Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Hồ Đức Phớc có cuộc tiếp xúc chuyên đề với cử tri huyện Hoài Ân.

Đối với 11 dự án luật đều là các dự án luật đã xem xét cho ý kiến tại kỳ họp trước đó. Kỳ họp này có nhiều nội dung có liên quan thiết thực đến đời sống nhân dân, do đó Quốc hội sẽ xem xét kỹ lưỡng. Trong đó có Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh, Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ...

Theo bà Lý Tiết Hạnh, kỳ họp lần này Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 3 Nghị quyết: Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng…

Về công tác giám sát, các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, tại phiên họp này, Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022; báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023.

Bà Lý Tiết Hạnh cho biết, Quốc hội đặc biệt xem xét các vấn đề cử tri gửi đến kỳ họp. Quốc hội đã lắng nghe, tiếp thu và trả lời thấu đáo các kiến nghị của cử tri.

Hàng tháng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có báo cáo Ban Dân nguyện của Quốc hội, xem xét các kiến nghị của cử tri đã được xem xét thấu đáo hay chưa, trả lời của các bộ ngành đã được bà con đồng thuận hay chưa…

Cử tri huyện Hoài Ân gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội liên quan đến đường giao thông ĐT.630, ĐT.629… Nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, đã được các sở, ngành trả lời thấu đáo.

Liên quan đến kiến nghị của trung ương, nhiều vấn đề được bà con gửi kiến nghị đó là: chi trả chi phí điều trị nội trú; vấn đề lừa đảo qua mạng; chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng cho phù hợp thực tiễn; nâng mức khoán bảo vệ rừng; trách nhiệm của nhà mạng trong quản lý sim rác; kéo dài thời gian phục vụ một số cấp trong quân đội…

Đề xuất sửa các quy định hỗ trợ bảo vệ rừng, chính sách với dân quân tự vệ

Sau phần kiến nghị của cử tri, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã tiếp thu, ghi nhận và trả lời các kiến nghị cử tri.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận các kiến nghị của cử tri huyện Hoài Ân để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và trình các cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành có liên quan, đáp ứng kiến nghị cử tri.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Ân, Bình Định trước thềm Kỳ họp thứ 7, Quốc hội XV
Cử tri huyện Hoài Ân gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiều câu hỏi liên quan mật thiết đến đời sống người dân.

Liên quan đến giá dịch vụ mức thu thủy lợi phí, thực hiện theo Nghị định số 96/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Theo đó, thẩm quyền của UBND tỉnh thẩm định và quyết định giá cụ thể đối với từng loại giá dịch vụ thủy lợi phí. Liên quan đến định mức kinh tế kỹ thuật, giá vật tư và nhân công, lâu nay chúng ta chưa điều chỉnh, trong khi vật liệu, nhân công luôn thay đổi. Do đó, Bộ Tài chính đang kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành chính sách cho phù hợp, trên cơ sở đó, UBND tỉnh ban hành đơn giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại huyện Hoài Ân, Bình Định trước thềm Kỳ họp thứ 7, Quốc hội XV
Ngay từ đầu giờ chiều, hội trường Huyện ủy Hoài Ân đã chật kín với cử tri là đại diện các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Cử tri quan tâm đến chế độ đối với cán bộ liên thông cấp xã, Bộ Tài chính đã gửi văn bản có ý kiến với Bộ Nội vụ, tham mưu Chính phủ ban hành quy định, đảm bảo sự liên thông, đảm bảo chế độ cho cán bộ cấp xã.

Về chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng đất rừng phòng hộ sang đất nông nghiệp, theo quy định của Luật Đất đai, sử dụng mục đích đất nào thì tính tiền theo sử dụng mục đích đất mới.

Đối với cơ chế khoán bảo vệ rừng, cử tri cho rằng, cơ chế chi còn thấp. Về vấn đề này, Bộ trưởng cho biết, hiện nay Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất sửa đổi quy định mức hưởng từ 300.000 đồng tăng lên 600 nghìn đồng, nhằm đảm bảo cho việc bảo vệ rừng tốt hơn.

Cử tri huyện Hoài Ân cũng quan tâm đến chế độ phụ cấp lực lượng thôn đội trưởng. Theo quy định hiện nay, HĐND tỉnh quyết định mức chi. Hiện nay, đang đề xuất sửa đổi Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ, theo đó đề xuất tăng thêm 20,8% so với quy định hiện hành.

Tuy nhiên, đó là mức tối thiểu, với địa phương cân đối được ngân sách thì có thể tăng phụ cấp cho lực lượng này. Nếu địa phương nào còn khó khăn thì cũng phải đảm bảo mức quy định chung.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận các kiến nghị của cử tri huyện Hoài Ân để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và trình các cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành có liên quan, đáp ứng kiến nghị cử tri.