Đối tượng của chính sách là hỗ trợ xây dựng mới nhà ở đối với những hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà đơn sơ, tạm bợ; hỗ trợ sửa chữa, gia cường nhà ở đã có đối với những hộ nghèo không ở nhà đơn sơ, tạm bợ nhưng nhà ở dễ bị hư hỏng, tốc mái khi có bão. Các hộ này đang cư trú tại 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực duyên hải miền Bắc và miền Trung từ Quảng Ninh đến Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo số liệu điều tra khảo sát và tổng hợp báo cáo của các địa phương, tổng số đối tượng thuộc diện hỗ trợ là 86.260 hộ. Trong đó, số lượng hộ nghèo không có nhà ở hoặc đang ở nhà đơn sơ, tạm bợ (phải di dời khi có bão) là 37.447 hộ; Số lượng hộ nghèo không ở nhà đơn sơ, tạm bợ nhưng nhà ở dễ bị hư hỏng, tốc mái khi có bão (phải di dời khi có bão) là 48.813 hộ.

Với thực tế này, Bộ Xây dựng đề nghị Nhà nước có mức hỗ trợ cho các hộ nghèo đang ở nhà đơn sơ, tạm bợ để xây dựng mới nhà ở với số tiền bằng 1/3 giá thành căn nhà, tương đương 16 triệu đồng/hộ. Theo tính toán của Bộ này, tại thời điểm hiện nay, để xây dựng căn nhà có diện tích tối thiểu 24 m2, chất lượng nhà ở đảm bảo "3 cứng" (nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng), mái bằng hoặc mái chảy nhưng được gia cố chắc chắn để chống tốc mái khi có bão thì giá thành mỗi m2 sàn nhà ở khoảng 2 triệu đồng. Như vậy, giá thành căn nhà khoảng 48 triệu đồng/nhà.

Còn tại vùng khó khăn, do điều kiện giao thông thấp kém, phải tốn rất nhiều chi phí cho công tác vận chuyển vật liệu so với những nơi khác, ngoài mức hỗ trợ theo quy định chung, đề nghị hỗ trợ bổ sung thêm từ Ngân sách nhà nước với mức 3 triệu đồng/hộ.

Còn về mức vay, Bộ Xây dựng đề nghị đối với hộ thuộc đối tượng xây dựng nhà ở mới, cho vay ưu đãi tối đa 16 triệu đồng/hộ (khoảng 1/3 giá thành căn nhà) từ Ngân hàng Chính sách xã hội để xây dựng nhà ở phòng, tránh bão;

Đối với hộ không ở nhà đơn sơ, tạm bợ nhưng nhà ở chưa đảm bảo yêu cầu phòng, tránh bão phải thực hiện sửa chữa, gia cường để đảm bảo khả năng phòng, tránh bão, cho vay ưu đãi tối đa 8 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội để sửa chữa, gia cường nhà ở phòng, tránh bão. Vì, phí trung bình để thực hiện sửa chữa, gia cường khoảng 12 triệu đồng/nhà (nhà ở có diện tích 24 m2).

Mức lãi suất cho vay ưu đãi, theo đề xuất của Bộ Xây dựng là 3%/năm, thời hạn vay 10 năm, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 5 năm bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 20% tổng số vốn đã vay.

Về thời gian và tiến độ thực hiện các đề xuất này, Bộ Xây dựng đề nghị trong 3 năm, từ năm 2014 – 2016. Trong đó, năm 2014 hỗ trợ 20% số hộ thuộc đối tượng; năm 2015 thực hiện hỗ trợ 40% số hộ và năm 2016 hỗ trợ 40% còn lại.

Để thực hiện các hỗ trợ nêu trên, Bộ Xây dựng tính toán cho biết, tổng vốn ngân sách Nhà nước cần có để hỗ trợ là 621,6 tỷ đồng, vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội 989,7 tỷ đồng./.

Theo VOV