Đại hội XIII của Đảng đã đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân

Đại hội XIII của Đảng đã đề ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm khoảng 6,5 - 7%/năm.

Đại hội XIII thực sự là đại hội của nhân dân khi ngay trong phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc"; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước quả quyết: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Những ngày Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng là những ngày đại dịch Covid-19 quay trở lại sau 55 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng, với tốc độ lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Cả nước lại trong tình trạng căng thẳng chống dịch như chống giặc, tại một số địa phương tâm điểm là Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, đã phải lập tức tái kích hoạt giải pháp “thời chiến” như hồi tháng 3.

Vẫn rất nhiều day dứt


Chỉ tiêu cho tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm (2021 - 2025) được Đại hội XIII đề ra đạt khoảng 6,5 - 7%/năm. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 5.000 USD. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, GDP đã duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao (khoảng 5,9%) và con số này lẽ ra đã cao hơn nhiều nếu năm 2020 phải chống trả với đại dịch Covid-19. Còn GDP bình quân đầu người tính cả nhiệm kỳ qua đã tăng gần 145%. Đánh giá theo tiêu chuẩn của WB tính theo sức mua tương đương, thu nhập trung bình của người dân Việt Nam tương đương gần 9.000 USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thường cho rằng, “GDP bình quân đầu người còn thấp thì còn là nỗi buồn bực của những người làm lãnh đạo”. Trước nghị trường Quốc hội hồi tháng 6 năm ngoái, đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, ông Tô Văn Tám dẫn lại câu nói của Thủ tướng “đừng chỉ nhìn các con số mà vội thấy vui, hãy nhìn, hãy nghe về những cảnh đời. Thực tế đó luôn làm cho chúng ta day dứt, trăn trở” cùng bình luận, “cử tri và dư luận trân trọng và đánh giá cao những nhìn nhận và trăn trở như vậy của lãnh đạo Đảng và Nhà nước”.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc triệu tập khẩn cấp cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch tại một phòng họp ngay tại nơi diễn ra đại hội và ra chỉ thị cấp bách phòng chống dịch, yêu cầu truy vết thần tốc, khoanh vùng, dập dịch, xét nghiệm trên diện rộng; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn.

Yêu cầu thực hiện nghiêm chiến lược “lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để ở bên trong, chữa trị hiệu quả”, bám sát tình hình, chuẩn bị nhanh các kịch bản, tình huống, giải pháp để chủ động ứng phó hiệu quả, thành công với “làn sóng mới” lây nhiễm Covid-19, theo Thủ tướng, phải bảo đảm phát hiện nhanh hơn, hành động nhanh và quyết liệt hơn để dập dịch triệt để trong thời gian nhanh nhất. Trước mắt, tập trung dập thành công 2 ổ dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh và ngăn chặn việc lây lan ở Hà Nội, Hải Phòng và các địa phương khác trước Tết Nguyên đán, lấy đó là một thành tích quan trọng chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đời sống người dân tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong điều hành của Chính phủ khi Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, thành cần đặc biệt quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, cung ứng hàng hóa, lương thực, sinh phẩm y tế, bảo đảm cho nhân dân được đón Tết Nguyên đán an toàn, đầy đủ, vui tươi; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp nhà nước và hợp tác xã, tập đoàn kinh tế tư nhân, bảo đảm việc cung ứng hàng hóa, tiêu thụ nông sản, sản phẩm hàng hóa (kể cả giải cứu nông sản cho bà con nông dân trong vùng cách ly).

Cũng để tập trung dốc sức cho dập dịch trong thời gian sớm nhất, Đại hội XIII rút ngắn một ngày so với lịch trình đã định. Trong ngày họp cuối cùng, đại hội đã nhất trí thông qua nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Bên cạnh những mục tiêu nhiệm vụ mang tính toàn diện, phổ quát cho cả nhiệm kỳ tới, nghị quyết cũng nêu rõ, “tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 cho cộng đồng”.

Phải bảo vệ vững thành quả


Báo cáo tại phiên khai mạc đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn đại hội sẽ thảo luận và nếu có thể thì ghi vào nghị quyết đại hội nhận định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Theo ông, với tất cả sự khiêm tốn, vẫn có thể khẳng định như vậy. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Sau 8 ngày làm việc với nhiều phiên thảo luận, Nghị quyết Đại hội XIII đã được tất cả đại biểu nhất trí thông qua. Nhận định, “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” được đưa vào nghị quyết.

Nghị quyết đại hội cũng nêu về tầm nhìn và định hướng phát triển trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết một lòng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy; có quyết tâm chính trị cao; dự báo chính xác, kịp thời diễn biến của tình hình; chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống; nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; không ngừng gia tăng tiềm lực mọi mặt của quốc gia, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và những thành quả phát triển đã đạt được.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh con người Việt Nam, vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Đoàn Trần