Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức, chiều 20/7/2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức, chiều 20/7/2021.

Ông cũng nhấn mạnh đến tinh thần càng gặp thách thức, cả dân tộc càng đoàn kết.

Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội (QH) khóa XV diễn ra trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, khi số ca nhiễm mỗi ngày lên tới hàng nghìn ca, đỉnh điểm như vào ngày 18/7/2021, con số người nhiễm bệnh mới chỉ trong vòng 24 giờ đã gần 6 nghìn người. 19 tỉnh, thành miền Nam phải đồng loạt giãn cách theo mức độ chống dịch cao nhất và hàng chục tỉnh, thành miền Bắc, miền Trung cũng phải sẵn sàng “trực chiến” trong tinh thần cảnh giác rất cao.

Chạy đua với thời gian

Tại nghị trường, hiện chưa thể thống kê chính xác bao nhiêu đại biểu QH vắng mặt, khi một số đại biểu QH đã trở thành F1 và một số đại biểu QH là cán bộ chủ chốt của các tỉnh có tình hình dịch bệnh phức tạp đều khó tham dự kỳ họp thứ nhất. Nghị trình kỳ họp thứ nhất đã được Chủ tịch QH Vương Đình Huệ quyết định rút ngắn 5 ngày làm việc, đồng thời làm việc không nghỉ ngày thứ bảy để cùng cả nước chạy đua với thời gian đẩy lùi đại dịch.

Tại cuộc họp giữa Đảng đoàn QH và Ban Cán sự Đảng Chính phủ diễn ra trước thềm kỳ họp thứ nhất, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan của QH tranh thủ tối đa thời gian sau các phiên làm việc để tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện các nội dung nhằm tiết kiệm thời gian song vẫn bảo đảm chất lượng các nội dung trình QH xem xét, quyết định.

Và khi phát biểu khai mạc kỳ họp thứ nhất, người đứng đầu QH tiếp tục nhấn mạnh đến yêu cầu: “Các vị đại biểu QH nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, tập trung cao độ, phát huy trí tuệ, tận dụng thời gian đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết và chất lượng, góp phần vừa rút ngắn thời gian vừa đảm bảo cho kỳ họp thành công tốt đẹp”.

Kỳ họp thứ nhất không thể hoãn bởi theo quy định của Luật Tổ chức QH thì kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới phải được tổ chức chậm nhất 60 ngày sau ngày bầu cử. Kỳ họp này cũng không thể tiến hành trực tuyến bởi đây là kỳ họp có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đặt nền móng cho hoạt động của QH Khóa XV mà còn là nền móng cho hoạt động của bộ máy nhà nước, với việc QH tiến hành bầu, phê chuẩn kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước; đồng thời, thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, xác lập các khuôn khổ, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính, ngân sách, đầu tư công, kế hoạch vay - trả nợ công, chương trình lập pháp và chương trình giám sát năm 2021 của QH…

Quyết định không dễ dàng

Rút ngắn 5 ngày họp không phải là quyết định dễ dàng, bởi đây là kỳ họp đặc biệt quan trọng, thành công của kỳ họp thứ nhất sẽ là tiền đề, động lực rất quan trọng cho hoạt động của QH trong cả nhiệm kỳ khóa XV. Như trong công tác nhân sự tại kỳ họp này phải thực hiện qua nhiều bước trong quy trình và đòi hỏi rất khẩn trương nhưng phải bảo đảm chính xác, không được phép để xảy ra sai sót, chậm trễ trong bất cứ khâu nào (từ thu biên bản họp đoàn, giải trình ý kiển, phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu...).

Hay việc thảo luận, quyết định các kế hoạch 5 năm do rút ngắn thời gian họp nên cũng phải bố trí chương trình rất sát sao, khoảng cách từ khi thảo luận ở hội trường đến biểu quyết thông qua là rất ngắn, không có nhiều thời gian cho việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu QH. Do đó, các cơ quan của QH cũng phải sẵn sàng làm việc ngoài giờ, tranh thủ thời gian sau giờ họp QH để tiếp thu, chỉnh lý…

Từ đầu tháng 6, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đã chỉ đạo Văn phòng QH phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan hữu quan (nhất là Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và UBND thành phố Hà Nội) để nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch, kịch bản chi tiết, triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, từ đó lựa chọn phương án phù hợp với quyết tâm cao nhất tổ chức thành công kỳ họp đầu tiên của QH Khóa XV.

Đúng như kỳ vọng

Ngay trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ nhất, QH đã bầu Chủ tịch QH khóa XIV Vương Đình Huệ tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch QH khóa XV với số phiếu tán thành rất cao. Vào cuối tháng 3/2021, khi QH có tân Chủ tịch QH khóa XIV, nhiều đại biểu QH đã đặt kỳ vọng tân Chủ tịch QH Vương Đình Huệ, với hàng loạt lợi thế của một nhà sư phạm, một nhà kinh tế và từng trải qua các chức vụ rất quan trọng trong bộ máy, từ Tổng Kiểm toán Nhà nước đến Bộ trưởng Tài chính, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách kinh tế tổng hợp và cũng từng đứng đầu một đơn vị hành chính đặc biệt là Thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, khi chủ trì các hoạt động của QH sẽ rất sắc nét, linh hoạt, uyển chuyển, thực quyền. Và nay mới chỉ sau 4 tháng, nhưng nhiều đại biểu QH đã thấy, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ thể hiện được đúng như họ kỳ vọng.

Phát biểu tại Lễ nhận chức Chủ tịch QH khóa XV, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ quả quyết: “Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của QH vì mục tiêu tối thượng là phụng sự lợi ích của Quốc gia, Dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân; phát huy cao độ dân chủ, đoàn kết, pháp quyền, liêm chính, công khai, minh bạch, tăng tính chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của QH cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước”.

Chủ tịch QH cũng khẳng định QH khóa mới sẽ không ngừng nâng cao chất lượng công tác lập pháp và kỷ luật, kỷ cương quy trình lập pháp; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước về tổ chức bộ máy và nhân sự cấp cao của Nhà nước; về mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia…

Phải có nhiều khởi sắc


Theo thông lệ tại các kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội (QH) khóa mới, Tổng Bí thư phát biểu chỉ đạo trong phiên khai mạc. Trong bài phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu trước mắt, cần tập trung làm tốt công tác thể chế hóa, cụ thể hóa các quyết sách quan trọng được khẳng định tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chuẩn bị về mọi mặt, bảo đảm cho hoạt động của QH khóa XV có nhiều khởi sắc và đạt chất lượng ngày càng cao, đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư nhắn nhủ: “Một vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định mà tôi muốn nhấn mạnh thêm là, tất cả các vị đại biểu QH chúng ta khoá này cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân giao phó”.

Người đứng đầu Đảng cũng lưu ý, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, QH cần phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 75 năm qua, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới. Muốn thế, cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc vai trò, vị trí và trách nhiệm của QH trong hệ thống chính trị nước ta do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, để từ đó, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện thật tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của nhân dân.

Nguyên Mẫn