kiểm tra sau

Cán bộ Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện công tác kiểm tra hậu kiểm hoạt động của doanh nghiệp. Ảnh tư liệu: Hồng Trường.

Việc ấn định thuế do doanh nghiệp nêu là do lực lượng kiểm tra sau thông quan phát hiện doanh nghiệp khai sai mã số HS dẫn đến số thuế đã nộp không đúng quy định.

Doanh nghiệp kiến nghị rằng, việc kiểm tra sau thông quan trong thời hạn 5 năm sau khi hàng hóa đã thông quan sẽ gây khó khăn vì doanh nghiệp đã tính toán các khoản lời lãi sau khi sản xuất hàng hóa và sau đó cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan và ấn định thuế với số tiền lớn thì doanh nghiệp không tính toán dự trù được các khoản này.

Hơn thế nữa, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện tại doanh nghiệp không có đơn hàng, khách hàng chậm thanh toán, hoạt động cầm chừng…

Do đó, doanh nghiệp đồng ý nộp tiền ấn định thuế nhưng xin gia hạn tiền ấn định thuế đến 31/12/2021. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đề xuất cơ quan hải quan xem xét miễn tiền phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp.

Trả lời vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, điểm a khoản 27 Điều 3 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định một trong các trường hợp bất khả kháng là “người nộp thuế bị thiệt hại vật chất do gặp thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ”.

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có quy định người nộp thuế chỉ được miễn tiền chậm nộp trong trường hợp bất khả kháng nêu trên. Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp trường hợp bất khả kháng. Thời gian gia hạn nộp thuế là không quá 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đối với trường hợp nêu trên.

Cũng theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, người nộp thuế bị phạt tiền do vi phạm hành chính về quản lý thuế mà bị thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 27 Điều 3 nói trên thì được miễn tiền phạt. Tổng số tiền miễn phạt tối đa không quá giá trị tài sản, hàng hóa bị thiệt hại.

Đối chiếu với các quy định của Luật Quản lý thuế hiện hành, trường hợp doanh nghiệp bị ấn định thuế đối với các tờ khai đã hoàn thành thông quan trước đó và hiện tại doanh nghiệp vẫn đang hoạt động, không phải dừng sản xuất kinh doanh thì phải nộp tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định.

Hồng Vân