Theo đó, Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành NN&PTNT; thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành NN&PTNT; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành NN&PTNT.

Cụ thể, cơ quan thanh tra Nhà nước gồm: Thanh tra Bộ NN&PTNT; Thanh tra Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các cơ quan này sẽ thực hiện hoạt động thanh tra hành chính, cụ thể là thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý.

Nghị định cũng quy định, các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gồm: Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Lâm nghiệp; Tổng cục Thủy sản; Cục Thú y; Cục Bảo vệ thực vật; Cục Trồng trọt; Cục Chăn nuôi; Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật...

Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành kể trên sẽ thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành trong các lĩnh vực: Thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; lâm nghiệp; thủy sản; trồng trọt; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; chăn nuôi; thú y; quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản.../.

Phúc Nguyên