Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bến Tre
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi làm việc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bến Tre
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bến Tre
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bến Tre
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.