Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y đồng chí Cao Tường Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyền Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025; quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Cao Tường Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Chúc mừng đồng chí Cao Tường Huy nhận các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: Đây là niềm vui đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Đây là kết quả của sự chuẩn bị kỹ càng, lâu dài trong nhiều nhiệm kỳ của tỉnh về công tác cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có đội ngũ cán bộ chiến lược, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh bày tỏ mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Cao Tường Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh "Kỷ luật - Đồng tâm", truyền thống đoàn kết, gắn bó đã được vun đắp từ nhiều thế hệ để xây dựng khối đoàn kết, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng tin tưởng với bản lĩnh, trách nhiệm công tác, đồng chí Cao Tường Huy cùng với tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, dân chủ, sáng tạo trong điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng chính quyền địa phương liêm chính, kiến tạo, phục vụ, hành động, phát triển, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương trong tình hình mới cũng như đáp ứng được mong mỏi, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng về nhân sự của tỉnh Quảng Ninh
Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao quyết định chuẩn y cho đồng chí Cao Tường Huy.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh đã tin tưởng giao cho đồng chí trọng trách mới.

Trước nhiệm vụ, yêu cầu mới trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức và khát vọng đổi mới của tỉnh, đồng chí Cao Tường Huy khẳng định, bằng trách nhiệm, phát huy hết tâm sức, trí tuệ, sẽ nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cùng Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục kế thừa truyền thống rất đỗi tự hào của tỉnh, đoàn kết thành khối thống nhất, tạo nên sức mạnh để xây dựng tỉnh Quảng Ninh đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Trong chặng đường tiếp theo, đồng chí Cao Tường Huy cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026, xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững; đáp ứng kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Quảng Ninh./.