Công ty Địa ốc First Real tăng vốn điều lệ thêm 90 tỷ đồng
Lịch sử giao dịch của cổ phiếu FIR từ ngày 13/2 – 8/3

Ngày 7/3, ông Hà Thân Thúc Luân – Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Địa ốc First Real, đã ký văn bản gửi đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh để công bố thông tin bất thường về việc tăng thêm vốn điều lệ của công ty.

Trước đó, nghị quyết ngày 6/3 do Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Địa ốc First Real (First Real) Nguyễn Anh Tuấn ký đã thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của First Real sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, vốn điều lệ đã đăng ký 446.150.150.000 đồng, phần vốn điều lệ tăng thêm là 89.228.450.000 đồng. Sau khi tăng, First Real sẽ có vốn điều lệ hơn 535.378.600.000 đồng. Như vậy, nếu tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần thì tổng số cổ phần hiện hữu là 53.537.860 cổ phần. Đây là hình thức tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu để trả cho cổ đông hiện hữu. Thời điểm thay đổi vốn vào 1/3/2023.

Theo báo cáo tài chính, tính đến ngày 31/12/2022, First Real ghi nhận doanh thu thuần đạt 384,52 đồng, hoàn thành 85% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 114,59 đồng, hoàn thành 95% kế hoạch.

Năm 2023, First Real dự kiến mục tiêu doanh thu đạt 600 tỷ đồng, bằng 156% kết quả thực hiện năm 2022. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng mang về 150 tỷ đồng, bằng 130% thực hiện năm trước.

Trên thị trường, cổ phiếu FIR chốt phiên 6/3 với giá 41.400 đồng/ cổ phiếu, tăng 0,24%. Ngày 7/3, mã cổ phiếu này được giao dịch với giá 41.600 đồng/cổ phiếu, tăng 0,48%.