Quyết định xử phạt đã nêu rõ, công ty bị phạt 40 triệu đồng do đã không nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo quy định.

Quyết định xử phạt đưa ra theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

Hồng Quyên