I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty TNHH Tứ Hải Hà Nam

2. Tên viết tắt: Công ty Tứ Hải Hà Nam

3. Địa chỉ trụ sở chính: xóm Đình, thôn Lương Tràng, xã Liêm Tiết, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

4. Số điện thoại: 0963036598 Số fax: không có Website: tuhaijsc.vn/

5. Vốn điều lệ: 92.450.000.000 đồng (chín mươi hai tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng).

6. Mã cổ phiếu: chưa có

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hà Nam.

Số hiệu tài khoản: 48210000448038

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0700519785 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 29/12/2010, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 16/9/2021.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Gia công các sản phẩm may mặc.

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Quần áo xuất khẩu.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có) theo quy định của pháp luật chuyên ngành: không có.

II. Mục đích chào bán

Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu nhằm các mục đích sau:

- Tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Thay đổi cơ cấu sở hữu, kết hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần đại chúng, đáp ứng được một trong những điều kiện để được đăng ký niêm yết cổ phiếu (đã chào bán cổ phiếu ra công chúng). Ngoài ra, nếu sau đợt chào bán, công ty không đáp ứng được các điều kiện niêm yết khác tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh/Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, công ty sẽ thực hiện việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCom.

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam (tên công ty dự kiến sau chuyển đổi)

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 3.000.000 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 3.000.000 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động: 30.000.000.000 đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 30.000.000.000 đồng;

- Giá trị vốn thu được của cổ đông: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: Thông qua đại lý phân phối là Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 1.000 cổ phiếu/nhà đầu tư.

Số lượng đăng ký mua tối đa: 450.000 cổ phiếu/nhà đầu tư.

8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 01/03/2023 đến ngày 20/03/2023

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

Nhà đầu tư liên hệ đăng ký mua cổ phiếu tại:

• Tổ chức phát hành: Công ty TNHH Tứ Hải Hà Nam

- Địa chỉ: xóm Đình, thôn Lương Tràng, xã Liêm Tiết, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

- Số điện thoại: 0963.036.589

• Đại lý phân phối: Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

- Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Số điện thoại: (84-24) 3728 0921

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 01/03/2023 đến ngày 20/03/2023

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Chủ tài khoản: Công ty TNHH Tứ Hải Hà Nam

- Số tài khoản: 26110002667430

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Tràng An

12. Các tổ chức liên quan:

Tổ chức tư vấn và Đại lý phân phối:

Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt

- Địa chỉ: Tầng 6, 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: (84-24) 3728 0921

- Website: www.tvsi.com.vn/

Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính:

Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam)

- Địa chỉ: Tầng 18, tháp Quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 84 24 3850 1686 Fax: 84 24 3850 1688

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- Website của Công ty TNHH Tứ Hải Hà Nam: www.tuhaijsc.vn/

- Website của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt: www.tvsi.com.vn./.