Theo kết quả kinh doanh quý I, Container Việt Nam đạt doanh thu thuần quý I/2023 hơn 463 tỷ đồng, giảm nhẹ khoảng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty giảm tới 60,89% so với cùng kỳ, đạt 42,8 tỷ đồng.

Lý do chính khiến lợi nhuận sụt giảm mạnh trong quý I năm nay so với cùng kỳ năm ngoái là do chi phí tài chính tăng cao, do công ty ghi nhận chi phí lãi vay ngân hàng.

Container Việt Nam giảm mạnh lợi nhuận quý I do tăng chi phí lãi vay
Container Việt Nam giảm mạnh lợi nhuận quý I do tăng chi phí lãi vay. Ảnh: T.L
Sonadezi: Vì sao doanh thu tăng đều đặn nhưng lợi nhuận lại giảm? Doanh thu và lợi nhuận VRE tăng trưởng ấn tượng trong quý I/2023

Cụ thể, chi phí lãi vay trong quý I/2023 ghi nhận con số lên tới gần 27,8 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ năm trước công ty không có khoản chi phí này.

Mặt khác, biên lợi nhuận của công ty giảm so với cùng kỳ còn do một số chuyến tàu phải chuyển ra cảng ngoài vì trùng lịch. Một số lý do khác làm giảm lợi nhuận còn có chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và khoản chi phí khác trong quý I/2023 cũng tăng so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu tài chính, VSC có tổng tài sản 4.421 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 1.409 tỷ đồng.

Hai nhóm tài sản có giá trị lớn nhất trong tài sản ngắn hạn là tiền (và các khoản tương đương tiền) có giá trị 562 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn với giá trị 599 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối quý I/2023, công ty có khoảng hơn 1 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi./.