Theo đó, mức lãi suất cho vay của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định đối với khách hàng vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 20/2021/TT-NHNN ngày 30/11/2021.

Cụ thể hóa lãi suất cho vay ưu đãi đối với nhà ở xã hội
Lãi suất ưu đãi nhà ở xã hội không quá 50% lãi suất bình quân
Ngân hàng Nhà nước vẫn muốn lãi suất cho vay giảm tiếp trong năm 2022 Địa ốc Hoàng Quân (HQC) “chơ vơ” sau khi đại cổ đông chốt lãi

Thông tư 20 là văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 9/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cho vay ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội là 4,8%/năm.

Cụ thể, khoản 5, Điều 1 Thông tư 20 quy định lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở do Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố trong từng thời kỳ.

Lãi suất cho vay ưu đãi quy định, đảm bảo nguyên tắc không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ.

Tại Thông tư 20, Ngân hàng Nhà nước cũng giao Vụ Chính sách tiền tệ thuộc Ngân hàng Nhà nước là đầu mối tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc xác định và thông báo lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với các khách hàng.