Tại các buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao chương trình hành động của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và kỳ vọng khi trúng cử ông sẽ nỗ lực cùng với lãnh đạo tỉnh và bà con nhân dân cùng phấn đấu đưa Bình Định ngày một phát triển.

Media