THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước

- Tên gói thầu: Mua sắm hệ thống phòng chống mã độc cho môi trường ảo hóa và bảo vệ người dùng trước các nguy cơ mất an toàn khi truy cập Internet cho hệ thống Kho bạc Nhà nước.

- Tên dự án: An toàn bảo mật hệ thống thông tin Kho bạc Nhà nước (Giai đoạn 2)

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

- Thời gian bán HSMT từ 8h ngày 8/5/2015 đến trước 9h ngày 29/5/2015.

- Địa điểm bán HSMT: Phòng số 707, Trụ sở Kho bạc Nhà nước (Phòng Quản lý dự án - Cục Công nghệ thông tin), Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại số: 04 6276 4300 (88351) / fax: 04 6276 4364

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ/01 bộ.

- Địa chỉ nhận HSDT: Hội trường tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

- Thời điểm đóng thầu: 9h ngày 29/5/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 273.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi ba triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm dự thầu: Bảo lãnh qua ngân hàng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9h15 (giờ Việt Nam) ngày 29/5/2015, tại Phòng họp tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội./.

PV