THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan.

- Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô chuyên dùng, thiết bị kiểm tra giám sát lắp đặt trên xe ô tô chuyên dùng và tại Trung tâm chỉ huy.

- Tên dự án: Mua sắm xe ô tô chuyên dùng, thiết bị kiểm tra giám sát lắp đặt trên xe ô tô chuyên dùng và tại Trung tâm chỉ huy.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước cấp cho Cục Điều tra chống buôn lậu.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức đấu thầu : 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSMT: Từ ngày 7/4/2015 đến trước 9h ngày 27/4/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng 5- Cục Điều tra chống buôn lậu, Tầng 17 - Tòa nhà Tổng cục Hải quan, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (04). 39440833 - Máy lẻ: 9837 /Fax: (04).39440633.

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng 5- Cục Điều tra chống buôn lậu, Tầng 17- Tòa nhà Tổng cục Hải quan, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9h ngày 27/4/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn). Nhà thầu nộp bảo lãnh dự thầu thông qua một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, chậm nhất trước 9h ngày 27/4/2015.

- Hồ sơ đề xuất kỹ thuật sẽ được mở vào 9h30 ngày 27/4/2015, tại Cục Điều tra chống buôn lậu theo địa chỉ trên./.

PV