THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG


- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ.

- Tên gói thầu: Mua màng PVC phục vụ bảo quản.

- Tên dự án: Mua sắm vật tư kê lót phục vụ công tác bảo quản.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước cấp năm 2014.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC và nhận HSĐX: Từ ngày 15/4/2015 đến trước 9h ngày 22/4/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSYC và nhận HSĐX: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ. Số 9 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại: 058.3889289; 058.3889286 / Fax: 058.3889239.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: 9h ngày 22/4/2015, tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ, Số 9 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà./.

PV