Đây là năm thứ 7 sự kiện thường niên này được tỉnh Quảng Ninh tổ chức để đánh giá, xếp hạng năng lực cạnh tranh của 13 địa phương và 22 sở, ngành trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là năm thứ 2 tỉnh Quảng Ninh triển khai chương trình DDCI trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh nhưng cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh tích cực tham gia với 1.972 doanh nghiệp, giảm nhẹ khoảng 100 doanh nghiệp so với năm 2020, nhưng vẫn cao hơn các năm 2018 và 2019.

Điều này minh chứng cho sự tin tưởng vào bộ chỉ số DDCI như một công cụ giúp truyền tải tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, phản ánh bức tranh trung thực về năng lực điều hành kinh tế - xã hội của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Cục Hải quan Quảng Ninh trở thành quán quân chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Cục Hải quan Quảng Ninh quán quân chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Ảnh: Thu Hương

Nhìn chung các doanh nghiệp hài lòng với chất lượng phục vụ của các sở, ban, ngành trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính ở nhiều khâu vẫn còn chưa cao.

Một lỷ lệ lớn các doanh nghiệp vẫn sử dụng các phương pháp truyền thống; tỷ lệ doanh nghiệp phải điều chỉnh hồ sơ khi thực hiện thủ tục hành chính tại một số sở, ban, ngành còn lớn như: Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý khu kinh tế, Bảo hiểm xã hội, Sở Xây dựng, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Du lịch, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Y tế.

Kết quả DDCI 2021 khối sở, ban, ngành, Cục Hải quan Quảng Ninh là đơn vị dẫn đầu. Như vậy, Cục Hải quan Quảng Ninh đã trở lại vị trí quán quân sau một năm vị trí này do Ban Quản lý khu kinh tế nắm giữ./.