THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh

- Tên gói thầu: Cung cấp, lắp đặt bàn ghế hội trường cho Chi cục hải quan cảng Vũng Áng

- Tên dự toán: Mua sắm bàn ghế hội trường cho Chi cục hải quan cảng Vũng Áng

- Nguồn vốn: Nguồn vốn NSNN

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu: từ 8h ngày 8/5/2015 đến 8h ngày 15/5/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, 154 Trần Phú, TP. Hà Tĩnh

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: chậm nhất là trước 8h ngày 11/5/2015 tại Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh./.

PV