10 tháng, thu ngân sách đạt 118,9% dự toán

Lũy kế 10 tháng năm 2023, Cục Thuế Bắc Giang thu ngân sách nhà nước được 11.280 tỷ đồng, bằng 118,9% dự toán pháp lệnh, bằng 89,9% chỉ tiêu phấn đấu UBND tỉnh giao, bằng 79% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thuế, phí thu được 6.853 tỷ đồng, đạt 137,3% dự toán pháp lệnh, đạt 124,1% chỉ tiêu UBND tỉnh giao, bằng 108,2% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất thu được 4.428 tỷ đồng, đạt 98,4% dự toán pháp lệnh, đạt 63,0% chỉ tiêu UBND tỉnh giao, bằng 55,7% so với cùng kỳ.

Cục Thuế Bắc Giang: 12/16 chỉ tiêu thu đã hoàn thành vượt dự toán
Công chức thuế tiếp nhận hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Ảnh: TN

Đánh giá chung về tình hình thu ngân sách trên địa bàn, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết, thu ngân sách 10 tháng năm 2023 trên địa bàn đạt kết quả tích cực, đặc biệt là thu thuế, phí đạt 108,2% so với cùng kỳ. Trong đó, có 12/16 chỉ tiêu đã hoàn thành vượt dự toán năm 2023.

Tuy nhiên, vẫn còn 4/16 chỉ tiêu chưa đảm bảo tiến độ thu, gồm: Thu tiền sử dụng đất đạt 63% chỉ tiêu UBND tỉnh giao; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 78,5%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 41,7%; thu lệ phí trước bạ đạt 77%.

Đáng chú ý, có 3 đơn vị thu đã hoàn thành vượt dự toán năm gồm: Phòng Thanh tra - kiểm tra số 3 thu đạt 124,6%. Chi cục Thuế khu vực Tân Yên - Yên Thế thu đạt 117,4%. Phòng Hộ kinh doanh cá nhân thu đạt 104,4%.

Lũy kế đến tháng 9/2023, Cục Thuế Bắc Giang thu nợ năm trước chuyển sang được trên 320,6 tỷ đồng, đạt 44,8% so với chỉ tiêu thu nợ có khả năng thu năm trước chuyển sang.

Đánh giá thêm về tình hình thực hiện các chức năng quản lý thuế, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang cho biết, trong công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (NNT), cùng với việc phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tuyên truyền kịp thời chính sách, pháp luật thuế đến người dân, doanh nghiệp, bộ phận tuyên truyền hỗ trợ còn chú trọng hỗ trợ NNT qua điện thoại; hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế; hỗ trợ bằng văn bản; hỗ trợ trả lời trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử (eTax); hỗ trợ NNT thực hiện chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế - định danh cá nhân…

10 tháng năm 2023, toàn đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT được 534 doanh nghiệp, đạt 81,3% so chỉ tiêu nhiệm vụ Tổng cục Thuế giao (trong đó gồm: 158 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất; 376 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt).

Tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp là trên 162,7 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) trên 24,4 tỷ đồng; giảm lỗ qua thanh tra, kiểm tra trên 1.146 tỷ đồng. Sau khi ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế Bắc Giang đã thực hiện đôn đốc nộp ngân sách được 147,3 tỷ đồng, đạt 90,5% so với số tiền phải nộp theo quyết định xử lý.

Kiên quyết xử lý trường hợp không nộp hồ sơ khai thuế

Ngoài việc thực hiện tốt các chức năng quản lý thuế, Cục Thuế Bắc Giang còn chủ động rà soát, đôn đốc NNT nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn theo quy định; rà soát hồ sơ phối hợp thẩm định và cho ý kiến về dự án đầu tư mới, dự án điều chỉnh và chuyển nhượng vốn; thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, tạo thuận lợi cho NNT thực hiện pháp luật thuế…

Chia sẻ về nhiệm vụ, biện pháp công tác thuế từ nay đến cuối năm, ông Nguyễn Văn Hùng thông tin, cục thuế tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về hóa đơn điện tử; thực hiện tốt việc hỗ trợ chính sách pháp luật thuế, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi tốt nhất cho NNT.

Cục Thuế Bắc Giang: 12/16 chỉ tiêu thu đã hoàn thành vượt dự toán
Công chức Phòng tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế đang hỗ trợ người nộp thuế thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân. Ảnh: C. Tuyền

Cùng đó, cục thuế tăng cường đôn đốc, hướng dẫn NNT nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn; tổ chức theo dõi và đôn đốc NNT nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp chậm nộp, không nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Cục Thuế Bắc Giang tiếp tục làm việc, đôn đốc rà soát thông tin các sàn giao dịch bất động sản, quản lý chặt chẽ nghĩa vụ kê khai thuế liên quan; đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT năm 2023 theo phê duyệt của Tổng cục Thuế; tập trung giải quyết kịp thời các cuộc kiểm tra trước hoàn thuế, sau hoàn thuế theo quy định.

Đồng thời, cục thuế chỉ đạo các chi cục thuế khu vực rà soát các địa điểm kinh doanh có đơn vị chủ quản ngoài tỉnh không thực hiện khai thuế, nộp thuế bằng mã số thuế địa điểm kinh doanh, đóng cửa mã số thuế theo quy định; tăng cường thực hiện công tác thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi quản lý chặt chẽ đối với hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai trong công tác kê khai thuế, nộp thuế theo đúng quy định.

“Trong công tác quản lý nợ, Cục Thuế Bắc Giang tiếp tục rà soát nợ thuế đến 31/10/2023 và thực hiện các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy trình; tiếp tục ban hành thông báo tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi đến NNT. Đơn vị thực hiện rà soát đối chiếu các khoản thuế nợ, xử lý các khoản nợ sai sót, phân loại nợ theo quy định…” - ông Nguyễn Văn Hùng thông tin/.