Tập trung thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác đất, đá, cát, sỏi, gỗ rừng trồng

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao, Cục Thuế Bắc Ninh đã chỉ đạo các phòng nhận nhiệm vụ thu và các chi cục thuế tập trung đánh giá kết quả thu 8 tháng và ước thực hiện cả năm 2023 để xác định được khả năng thu 4 tháng còn lại; cùng với đó, thực hiện quyết liệt việc đôn đốc thu các khoản thuế, tiền thuê đất được gia hạn, theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP, đến hạn nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp thu, Cục Thuế Bắc Ninh cũng sẽ chú trọng triển khai có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra để chống thất thu thuế. Chỉ tính riêng trong tháng 8/2023, Cục Thuế Bắc Ninh đã hoàn thành thanh tra, kiểm tra tại 93 doanh nghiệp. Số truy thu, truy hoàn, tiền phạt vi phạm hành chính là 46,7 tỷ đồng.

Cục Thuế Bắc Ninh huy động tối đa nguồn lực vào chống thất thu thuế
Cán bộ công chức thuế Cục Thuế Bắc Ninh kiểm tra hồ sơ khai thuế của người nộp thuế. Ảnh: TN

Để công tác thanh tra, kiểm tra trong những tháng cuối năm đạt hiệu quả cao nhất, Cục Thuế Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nguồn nhân lực từ các phòng/đội cho công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch 2023.

Lũy kế 8 tháng năm 2023, Cục Thuế Bắc Ninh thu ngân sách được 14.110 tỷ đồng, đạt 59,2% dự toán pháp lệnh, bằng 96,1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế phí đạt 13.936 tỷ đồng, đạt 66,9% dự toán, bằng 102,8% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 174 tỷ đồng, đạt 5,8% dự toán, bằng 15,5% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Hữu Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, lãnh đạo cục thuế đã yêu cầu các chi cục thuế khu vực: Từ Sơn - Yên Phong, Tiên Du - Quế Võ và TP. Bắc Ninh xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể từng tháng, cho từng đoàn về số lượng doanh nghiệp phải hoàn thành thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, lãnh đạo cục thuế cũng yêu cầu các lãnh đạo cục thuế phụ trách các chi cục thuế, các phòng, tăng cường chỉ đạo, giám sát các đoàn kiểm tra của các chi cục thuế, các phòng nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra. Các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát hồ sơ khai thuế của các đơn vị nằm trong kế hoạch kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và thực hiện điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch kiểm tra, thanh tra năm 2023; áp dụng hỗ trợ của các ứng dụng công nghệ thông tin trong phân tích dữ liệu, nâng cao chất lượng kiểm tra, đặc biệt lưu ý các doanh nghiệp có sử dụng nguyên liệu đầu vào là phế liệu, đất, đá, cát, sỏi, gỗ rừng trồng, thuê đơn vị cung cấp nhân lực...

“Ngoài ra, lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh lưu ý đến các phòng chức năng, chi cục thuế, đối với các doanh nghiệp bỏ trụ sở kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn, thông báo hủy hóa đơn trước khi bỏ trụ sở, còn nợ thuế, doanh thu không tương thích với quy mô vốn, nhân công, diện tích kinh doanh và số thuế phát sinh phải nộp thấp so doanh thu kê khai... Công chức quản lý giám sát hồ sơ của người nộp thuế cần đối chiểu xác minh hóa đơn mua, bán hàng hóa, giao dịch ngân hàng..., đề xuất biện pháp xử lý, cảnh báo rủi ro.” - ông Nguyễn Hữu Trường thông tin.

Lấy kết quả thu nợ làm cơ sở đánh giá phân loại công chức

Cục Thuế Bắc Ninh huy động tối đa nguồn lực vào chống thất thu thuế
Cục Thuế Bắc Ninh sẽ thành lập các đoàn kiểm tra rủi ro về hóa đơn điện tử đối hộ, cá nhân kinh doanh. Ảnh: TN

Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh yêu cầu hàng tháng phòng quản lý nợ có trách nhiệm đánh giá ước số nợ thuế đến hết tháng báo cáo của từng đơn vị gồm các chỉ tiêu: tổng số nợ, tỷ lệ nợ, tăng giảm số tiền thuế và đối tượng nợ, nguyên nhân; số lượng các quyết định cưỡng chế nợ và kết quả thực hiện cưỡng chế; kết quả thu nợ, để tham mưu cho lãnh đạo cục thuế chỉ đạo công tác thu nợ sát thực tế, có hiệu quả và làm cơ sở đánh giá phân loại công chức.

Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh chỉ đạo Phòng Quản lý hộ cá nhân kinh doanh chủ trì, phối hợp với các phòng: tuyên truyền hỗ trợ, kiểm tra nội bộ, công nghệ thông tin... tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra rủi ro về hóa đơn điện tử đối hộ, cá nhân kinh doanh; kết quả rà soát dữ liệu kinh doanh thương mại điện tử và nền tảng số; chống thất thu hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản…

Ông Nguyễn Hữu Trường cho biết, lãnh đạo cục thuế cũng đã chỉ đạo phòng quản lý nợ, quản lý hộ kinh doanh phối hợp với phòng kiểm tra nội bộ ban hành văn bản nêu những lưu ý trong công tác theo dõi, quản lý, thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các trường hợp đã ban hành thông báo xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi người nộp thuế và văn phòng đăng ký đất đai theo đúng quy định của pháp luật và quy trình nghiệp vụ.

Đối với việc tăng cường quản lý các khoản thu về đất, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, cục thuế đã chỉ đạo Phòng Quản lý hộ cá nhân kinh doanh tham mưu lãnh đạo cục, tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác chống thất thu đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán theo văn bản chỉ đạo của Tổng cục Thuế, UBND tỉnh và cục thuế, hàng tháng tổng hợp kết quả thực hiện, đôn đốc, nhắc nhở tiến độ, kết quả triển khai đối với từng chi cục thuế và tham mưu lãnh đạo cục thuế phụ trách đơn vị chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Ngoài ra, lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh cũng chỉ đạo Phòng Quản lý hộ cá nhân kinh doanh tổng hợp báo cáo kết quả triển khai công tác chống thất thu đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; thực hiện hậu kiểm các hồ sơ rủi ro cao, nếu có căn cứ trốn thuế, chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật./.