THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

- Tên gói thầu: Cung cấp lắp đặt màn sáo dọc hệ thống cửa cho trụ sở làm việc mới Chi cục Thuế huyện Tân Hồng, Chi cục Thuế huyện Tam Nông, Chi cục Thuế huyện Thanh Bình (Lần 2). Số lượng 882,01m2.

- Tên dự án: Mua sắm tập trung năm 2015.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Hình thức: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu: 7h ngày 13/8/2015 đến trước 16h ngày 20/8/2015 (trong giờ làm việc hành chính).

- Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu là: 500.000 VNĐ.

- Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 067.3855148 – 3852267 / Fax: 067.3856679.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: 16h ngày 20/8/2015.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu (HSDT): Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp./.

PV