Theo thông báo của Cục Thuế tỉnh Hà Nam, 77 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (NSNN), với số tiền là trên 165,4 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nam công khai danh sách 77 người nộp thuế còn nợ tiền thuế

Sau rất nhiều lần công khai, Trường Đại học Hà Hoa Tiên vẫn là đơn vị dẫn đầu danh sách nợ thuế trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Ảnh: TL

Trong 77 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN, có 22 trường hợp đã thực hiện biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được tiền thuế nợ, với tổng số tiền trên 144,5 tỷ đồng; 55 trường hợp doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng vẫn còn nợ thuế với số tiền trên 20,8 tỷ đồng.

Theo danh sách vừa công khai, doanh nghiệp có số tiền nợ thuế lớn nhất là Trường Đại học Hà Hoa Tiên (mã số thuế 0700262924) nợ trên 50,8 tỷ đồng; Công ty CP Hà Hoa Tiên (mã số thuế 0700222142) nợ trên 26 tỷ đồng; Công ty TNHH Đại Dương (mã số thuế 0700219196) nợ trên 18,5 tỷ đồng; Công ty CP Xi măng Tràng An (mã số thuế 0700249401) nợ trên 14,7 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng công trình giao thông 820 (mã số thuế 0700100754) nợ 12,6 tỷ đồng; Công ty CP Đá thạch anh Khang Minh (mã số thuế 0700558174) nợ trên 9,5 tỷ đồng…

Cùng với việc công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Nam cũng vừa ban hành hàng loạt các quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của các doanh nghiệp còn nợ thuế. Trong đó, có Công ty TNHH BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp; Công ty TNHH Nam Tiến; Công ty TNHH thương mại xây dựng Xuân Hòa…

Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Hà Nam cũng ban hành loạt các thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ doanh nghiệp chưa chấp hành hết nghĩa vụ thuế với NSNN; ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế với NSNN./.