Cục Thuế Hà Tĩnh thu hồi được trên 1.200 tỷ đồng nợ thuế
Bộ phận một cửa Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: CT

Đại diện Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, công tác quản lý, thu hồi nợ thuế được cục thuế quan tâm, chú trọng triển khai. Tuy vậy, hậu quả của dịch Covid-19 vẫn còn tác động xấu đến nền kinh tế, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp. Mặt khác, giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng đến hầu hết các lĩnh vực, ngành kinh tế, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nợ thuế có xu hướng tăng lên đã tác động bất lợi đến việc xử lý thu hồi nợ thuế.

Trong bối cảnh đó, Cục Thuế Hà Tĩnh đã đặt nhiệm vụ trọng tâm vào việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ người nộp thuế duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người nộp thuế được gia hạn nợ thuế, nộp dần tiền thuế, miễn tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các nghị định, nghị quyết của Chính phủ. Cục Thuế cũng đã triển khai xử lý khoanh nợ, xóa nợ không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; tăng cường công tác quản lý thu hồi nợ thuế, hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh.

Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp thu nợ, tính đến ngày 10/8, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thu hồi được trên 1.200 tỷ đồng nợ thuế, góp phần tăng thu và chống thất thu ngân sách cho địa phương.

Cụ thể, Cục Thuế Hà Tĩnh đã ban hành 24.210 lượt thông báo nợ thuế cho doanh nghiệp và người nộp thuế; 5.800 lượt quyết định cưỡng chế; công khai nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với 4.401 lượt người nộp thuế.

Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, tổng tiền thuế nợ do đơn vị quản lý ước đến ngày 20/7/2022 là 948 tỷ đồng, (nợ khó thu là 303 tỷ đồng, nợ có khả năng thu là 645 tỷ đồng) tỷ lệ nợ 12%, tỷ lệ nợ có khả năng thu là 8%.

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Tĩnh triển khai khoanh nợ, xoá nợ thuế theo Nghị quyết số 94/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, luỹ kế đến hết tháng 7/2022, toàn ngành đã khoanh nợ, xoá nợ hơn 101 tỷ đồng cho người nộp thuế không còn khả năng nộp.

Để kéo giảm nợ thuế, Cục Thuế Hà Tĩnh tăng cường công tác xử lý nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế để tăng thu ngân sách nhà nước; phấn đấu thu hết số nợ cũ chuyển sang, hạn chế tối đa nợ thuế mới phát sinh. Cục Thuế Hà Tĩnh đặt mục tiêu phấn đấu đến ngày 31/12/2022, nợ đọng thuế không quá 5% nợ có khả năng thu./.