Ông Nguyễn Trọng Tiến - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hải Dương cho biết, có 12/16 khoản thu đạt trên 58% dự toán năm như: Thu từ xổ số kiến thiết được 20 tỷ đồng, đạt 71% dự toán năm, bằng 114% so với cùng kỳ; thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được 2.310 tỷ đồng, đạt 75% dự toán, bằng 98% so với cùng kỳ.

Cục Thuế Hải Dương: 12 khoản thu đạt khá so với dự toán
Cục Thuế Hải Dương tổ chức bộ phận trực đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh được 1.898 tỷ đồng, đạt 82% dự toán, bằng 127% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do Công ty CP năng lượng Hòa Phát phát sinh và nộp cao hơn so với cùng kỳ, 7 tháng năm 2022 nộp 110 tỷ đồng, bằng 2,6 lần; Công ty CP Thép Hòa Phát nộp 510 tỷ đồng, bằng 1,5 lần.

Thu thuế thu nhập cá nhân được 735 tỷ đồng, đạt 90% dự toán, bằng 115% so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu do thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản tăng cao; thu lệ phí trước bạ được 384 tỷ đồng, đạt 87% dự toán, bằng 113%; thu khác ngân sách được 266,4 tỷ đồng, đạt 99% dự toán, bằng 102%, nguyên nhân chủ yếu do khoản thu từ thu hồi các khoản chi năm trước bằng 1,9 lần…

Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm, theo ông Tiến, cục thuế theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả, kiến nghị với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Tổ chức bộ phận trực đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước từ khâu đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế, giảm thời gian thực hiện các thủ tục tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.../.

Tuyên truyền chính sách thuế liên quan đến chuyển nhượng bất động sản

Lãnh đạo Cục Thuế Hải Dương cho biết, những tháng cuối năm đơn vị tiếp tục chú trọng biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản tại bộ phận 1 cửa liên thông theo nguyên tắc “tiền phòng, hậu kiểm”; tham mưu và bám sát UBND tỉnh để xây dựng, ban hành Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường; xây dựng chuyên đề thanh tra, kiểm tra đối với người nộp thuế hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.