THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế Quảng Bình.

- Tên gói thầu: Mua sắm máy photocopy, máy chiếu, máy scan, máy ảnh cho các đơn vị trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Bình năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8h30 ngày 20/7/2015 đến trước 15h ngày 27/7/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Cục Thuế Quảng Bình. Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Đồng Hới, Quảng Bình

- Điện thoại: 0523.821.142 / Fax: 0523.822.227

- Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 15h ngày 27/7/2015, tại Cục Thuế Quảng Bình. Địa chỉ: Đường Thống Nhất, Đồng Hới, Quảng Bình./.

PV