THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Cục thuế Thanh Hoá

- Tên gói thầu: Thi công xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ công trình Trụ sở làm việc Chi cục thuế Lang Chánh, Thanh Hóa.

- Tên dự án: Xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục thuế Lang Chánh, Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: Nguồn vốn NSNN.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8h ngày 14/7/2015 đến trước 9h ngày 28/7/2015 ( trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Phòng Hành chính – Tài vụ - Ấn chỉ Cục thuế Thanh Hoá, Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, TP Thanh Hoá. Điện thoại 0376.661.061 / Fax: 0376.661.072.

- Giá bán một bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng họp tầng 3 nhà VP Cục thuế, Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, TP Thanh Hoá.

- Thời điểm đóng thầu: 9h ngày 28/7/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 200.000.000VNĐ bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh của Ngân hàng.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9h30 ngày 28/7/2015, tại Phòng 403 tầng 4 nhà VP Cục thuế, Đại lộ Lê Lợi, Đông Hương, TP Thanh Hoá.

PV