THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Thí nghiệm sức chịu tải của cọc, siêu âm cọc.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

- Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 VNĐ

- Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h ngày 4/8/2015 đến trước 9h ngày 25/8/2015 vào các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSMT: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Quản trị Tài vụ - phòng 7.1, tầng 7), số 63 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh; ĐT: 08.37702288 / Fax: 08.37437743.

- Hạn cuối tiếp nhận HSDT: Chậm nhất là 9h ngày 25/8/2015 tại trụ sở Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Xây dựng cơ bản – phòng 7.2, tầng 7), số 63 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh./.

PV