THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Tư vấn thí nghiệm sức chịu tải của cọc, thí nghiệm siêu âm, khoan mũi, thí nghiệm KODEN, quan trắc chuyển vị tường vây

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nguồn vốn: Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ

- Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h ngày 6/8/2015 đến trước 9h ngày 26/8/2015 vào các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành HSMT: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (phòng Quản trị Tài vụ - phòng 7.1 - tầng 7), số 63 Vũ Tông Phan, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh; ĐT: 08.37702288.

- Thời điểm đóng thầu: 9h ngày 26/8/2015.

- Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 26/8/2015./.

PV