THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

- Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp số 2 (Nhà công vụ, nhà chính và các công trình phụ trợ) (Gói thầu quy mô nhỏ).

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

- Thời gian bán HSMT: Từ 8h ngày 31/7/2015 đến trước 8h ngày 12/8/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, số 280 đường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính quản trị - Tài vụ- Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, số 280 đường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Thời điểm đóng thầu: 8h ngày 12/8/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 175.000.000 VNĐ. Hình thức bằng ngân hàng

HSDT sẽ được mở công khai sau 8h ngày 12/8/2015, tại Hội trường Cục Thuế tỉnh Bắc Giang./.

PV