THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

- Tên gói thầu: Gói thầu số 5 “Thi công xây lắp nhà làm việc chính và các công trình phụ trợ”.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp.

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: Từ 9h00 ngày 14/8/2015 đến trước 9h00 ngày 4/9/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh; Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Điện thoại: 02413.822.350 / Fax: 02413.824.507.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ.

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh địa chỉ: Số 6 Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 4/9/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 350 triệu đồng VNĐ; hình thức bảo đảm: Bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9h30 ngày 4/9/ 2015 tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An. TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh./.

PV