THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

- Tên gói thầu: Mua sắm trang bị 2 máy photocopy năm 2015

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế cấp theo kế hoạch

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu mời chào hàng cạnh tranh: từ 8h ngày 10/8/2015 đến trước 8h ngày 18/8/2015 (trong giờ hành chính)

- Địa chỉ phát hành hồ sơ chào hàng cạnh tranh: Công ty TNHH tư vấn Kiến trúc Đầu tư Xây dựng Nhà Xinh, số 192K Khu phố 3, phường Phú Tân, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 0753.836555 / Fax: 0753.561209.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: tại Phòng Hành chính Quản Trị-Tài vụ-Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Bến Tre, số 615B Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Thời điểm đóng thầu: 8h ngày 18/8/2015

- Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 8h ngày 18/8/2015 tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre, số 615B Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre./.

PV