THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận.

- Tên gói thầu: Mua sắm đồ gỗ 2015.

- Tên dự án: Mua sắm đồ gỗ 2015.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ 8h ngày 7/8/2015 đến trước 8h30 ngày 14/8/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: Phòng HCQT-TV Cục Thuế Ninh Thuận, số 51 đường 16 tháng 4, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 068.2210274 / Fax: 068.3824961.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 8h30 ngày 14/8/2015 tại Phòng HCQT-TV Cục Thuế Ninh Thuận, số 51 đường 16 tháng 4, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận./.

PV