THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Cục Thuế TP. Cần Thơ

- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu năm 2015.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 7h ngày 10/8/2015 đến trước 9h ngày 21/8/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán hồ sơ mời: Cục Thuế TP. Cần Thơ (Phòng HCQTTVAC), địa chỉ: 379 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Điện thoại: 0710.3820732 / Fax: 0710.3823915

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 VNĐ

- Địa điểm nhận hồ sơ dự thầu: Cục Thuế TP. Cần Thơ (Phòng HCQTTVAC), địa chỉ: 379 đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: 9h ngày 21/8/2015./.

PV