CVT cho biết, mục đích của đợt phát hành này là bổ sung vốn lưu động, bù đắp vốn lưu động đã dùng để tất toán các khoản vay đến hạn và thanh toán các khoản nợ với các tổ chức tín dụng. Lãi suất chi trả cho 3 lô tương ứng 10%/năm, 10,5%/năm và 10,6%/năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2021.

Được biết, trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản thuộc CVT hoặc bên thứ ba. Lô trái phiếu này cũng được bảo lãnh thanh toán bởi Nhựa Đồng Nai.

Theo báo cáo tài chính, trong quý II vừa qua, doanh thu thuần của CVT đạt 318,2 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận đạt 31,2 tỷ đồng, giảm 23,5%. Giải trình về kết quả trên, công ty cho biết, năm 2021 dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục hoành hành trên thế giới dẫn đến hàng hóa tiêu thụ chậm. Bên cạnh đó, các chi phí quản lý, bán hàng đều tăng do công ty thay đổi thương hiệu, đồng thời tăng cường công tác quảng bá thương hiệu nên lợi nhuận giảm.

Lũy kế nửa đầu năm, CVT đạt 580,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16,3%; lợi nhuận trước thuế đạt 41 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 32,2 tỷ đồng, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm 2020. So với mục tiêu đạt 1.450 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đạt 136,2 tỷ đồng; Công ty đã hoàn thành lần lượt 40% và 30,1% kế hoạch năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/9, cổ phiếu CVT có mức giá 39.000 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên