Bài Cuối: Ứng dụng công nghệ thông tin để chống gian lận hoàn thuế Bài 4: Cơ quan thuế, hải quan phối hợp chặt chẽ Bài 3: Giải pháp mạnh để chống thất thu tiền hoàn thuế giá trị gia tăng Bài 2: Giao dịch giả mạo, nâng khống giá trị để được hoàn thuế Bài 1: Nhiều thủ đoạn tinh vi để gian lận tiền hoàn thuế giá trị gia tăng

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến hết ngày 29/9/2021, cơ quan thuế đã ban hành 15.863 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), với tổng số tiền thuế hoàn là hơn 110.225 tỷ đồng, bằng 80,8% dự toán hoàn thuế GTGT năm 2021, đã được Quốc hội thông qua (136.500 tỷ đồng), bằng 115,6% cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, số tiền hoàn thuế trong quý III/2021 là hơn 35.491 tỷ đồng (hoàn cho xuất khẩu hơn 30.004 tỷ đồng, hoàn cho đầu tư hơn 5.243 tỷ đồng, hoàn khác hơn 243 tỷ đồng), bằng 104,9% kế hoạch quý III/2020, bằng 87,8% so với quý II/2021.

Đã chi hơn 108 nghìn tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng
Nguồn chi từ hoàn thuế giá trị gia tăng giúp doanh nghiệp có thêm nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: NM.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thuế về tình hình chi hoàn thuế GTGT (số liệu do Kho bạc Nhà nước cung cấp), tính đến ngày 28/9/2021, tổng số tiền đã chi hoàn thuế GTGT qua Kho bạc Nhà nước từ dự toán năm 2021 là 108.724 tỷ đồng.

Về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp (DN), báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, trong tháng 9/2021, toàn quốc có 5.024 DN thành lập mới, giảm 5.982 DN (giảm 54,35%) so với cùng kỳ; có 2.718 DN chấm dứt kinh doanh, giảm 4.975 DN; có 1.771 DN tạm ngừng kinh doanh, giảm 1.002 doanh nghiệp; có 2.109 DN khôi phục kinh doanh, giảm 37 DN.

Trong quý III/2021, toàn quốc có 18.582 DN thành lập mới, giảm 18.186 DN (49,46%) so với cùng kỳ năm 2020, giảm 18.994 DN (50,55%) so với quý II/2021.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, toàn quốc có 84.220 DN thành lập mới, giảm 17.205 DN so với cùng kỳ; có 43.793 DN chấm dứt kinh doanh, giảm 13.938 DN; có 35.543 DN tạm ngừng kinh doanh, tăng 6.940 DN; có 18.858 DN khôi phục kinh doanh, tăng 2.773 DN.

Đến thời điểm 30/9/2021, toàn quốc có 844.250 DN đang kinh doanh, tăng 36.751 DN (4,55%) so với thời điểm 31/12/2020./.