Hóa đơn điện tử giúp thúc đẩy chuyển đổi số ngành Tài chính Hà Nội: 100% doanh nghiệp áp dụng hoá đơn điện tử trước 1/7/2022 Cục Thuế Hà Nội sẵn sàng kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử 29 đơn vị đăng ký truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử Hành trình 10 năm của hóa đơn điện tử

Ông Lưu Nguyên Trí - Giám đốc Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế cho biết, cơ quan này đã phối hợp với nhà thầu xây dựng ứng dụng trả lời tự động - Chatbot. Đến ngày 15/11/2021 đã chính thức triển khai hệ thống Chatbot lên website của Tổng cục Thuế (chuyên trang hóa đơn điện tử).

Hệ thống Chatbot bao gồm 63 câu hỏi - đáp về hóa đơn điện tử, gồm 54 câu hỏi về chính sách và 9 câu hỏi về hệ thống hóa đơn điện tử được Trung tâm phê duyệt và đưa lên hệ thống Chatbot.

Ông Trí cho biết, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung ngân hàng câu hỏi; yêu cầu các cục thuế tiếp tục xây dựng bộ câu hỏi - đáp về hóa đơn điện tử, chuyển Tổng cục Thuế tập hợp, rà soát. Trung tâm đang tiếp tục làm việc để bổ sung câu hỏi, câu trả lời cho Chatbot. Dự kiến đến hết 19/11/2021 sẽ cập nhật 70 câu hỏi.

Đã xây dựng ứng dụng trả lời tự động về hóa đơn điện tử
Cán bộ Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử của Tổng cục Thuế. Ảnh: NM.

Về việc tiếp nhận và xử lý yêu cầu của cục thuế và người nộp thuế, Trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử Tổng cục Thuế đã tiếp nhận và xử lý 45 vướng mắc về chính sách, 4 vướng mắc về quy trình, 5 vướng mắc về ứng dụng công nghệ thông tin.

Ông Trí cũng cho biết, qua nắm bắt nhanh tình hình tại Cục Công nghệ thông tin, về tiến độ tiếp nhận hồ sơ đối với các đơn vị truyền, nhận, đã có 29 đơn vị truyền nhận đã gửi hồ sơ, trong đó 26 hồ sơ đạt yêu cầu.

Về tiến độ tiếp nhận hồ sơ đối với các đơn vị cung cấp, có 27 đơn vị cung cấp giải pháp đã gửi hồ sơ, Cục Công nghệ thông tin đã đánh giá 17 đơn vị đạt yêu cầu, các đơn vị khác đang tiếp tục tiến hành đánh giá.

Về tiến độ kết nối kỹ thuật và kiểm thử hệ thống từ ngày 30/10/2021 đến ngày 16/11/2021 của 20 tổ chức trực tiếp tại Tổng cục Thuế đến nay như sau: Đến ngày 16/11/2021, có 19/20 đơn vị hoàn thành kiểm thử, đã hoàn thành 5/5 nội dung kiểm tra chuẩn định dạng dữ liệu. Còn 1 đơn vị chưa kết nối thành công và vẫn đang phối hợp với Cục Công nghệ thông tin hoàn thiện ứng dụng.

Tổng cục Thuế đã công bố danh sách 8 tổ chức truyền, nhận trên website của ngành Thuế. Dự kiến sẽ tiếp tục công bố 10 đơn vị sau khi kết nối chính thức thành công./.