Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế áp dụng hóa đơn điện tử

Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo hóa đơn điện tử (HĐĐT) của Tổng cục Thuế và 6 cục thuế triển khai đợt 1 mới đây, ông Viên Viết Hùng - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, hiện công tác chuẩn bị đã được thực hiện theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Thuế. Cục thuế đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tới người nộp thuế, tổ chức tập huấn, cũng như gửi tài liệu hướng dẫn chi tiết đến các cán bộ, công chức thuế và người nộp thuế.

Cục Thuế TP. Hà Nội cũng đã thành lập Trung tâm điều hành triển khai HĐĐT đi vào vận hành thông suốt để hỗ trợ, xử lý kịp thời các vướng mắc cho người nộp thuế. Để việc triển khai HĐĐT được thuận lợi, đạt mục tiêu đề ra, Cục Thuế TP. Hà Nội đã báo cáo, xin ý kiến Ban Chỉ đạo HĐĐT của Tổng cục Thuế về tiêu chí cụ thể nhằm xác định đối tượng sử dụng HĐĐT có mã và không mã.

Cục Thuế Hà Nội sẵn sàng kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử
Tiếp nhận thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” Cục Thuế TP. Hà Nội. Ảnh: Mai Lan

Đại diện Cục Thuế TP. Hà Nội cũng cho biết thêm, ngày 16/11/2021, cục thuế tổ chức hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn; trong đó có nội dung giải đáp vướng mắc liên quan đến HĐĐT nhằm hướng dẫn, tháo gỡ cho doanh nghiệp, người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp, tổ chức giảm thiểu thay đổi khi áp dụng HĐĐT, theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC. “Với việc thực hiện đồng bộ các công việc trên đây, đến thời điểm hiện tại Cục Thuế TP. Hà Nội đã sẵn sàng cho việc kích hoạt hệ thống HĐĐT của cả nước” - ông Hùng nói.

Trước đó, ngày 5/11/2021, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng đã tổ chức họp trực tuyến ban chỉ đạo triển khai HĐĐT của cục thuế với các phòng và 25 chi cục thuế trực thuộc. Chỉ đạo cuộc họp, ông Mai Sơn - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, bên cạnh các lợi ích rõ ràng của HĐĐT như giảm chi phí, nhanh chóng, thuận lợi cho người nộp thuế, việc cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung sẽ hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp tra cứu thông tin, tránh được việc vô tình sử dụng HĐĐT bất hợp pháp.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cũng nhấn mạnh, việc triển khai áp dụng HĐĐT là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là giải pháp, bước tiến lớn trong công tác hiện đại hóa quản lý thuế mà tất cả các phòng, chi cục thuế và từng công chức tại cục thuế phải quyết tâm thực hiện thành công.

Phấn đấu 100% doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử

Để việc triển khai HĐĐT theo đúng tiến độ, hỗ trợ người nộp thuế khi có những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, ông Trần Hiệu - Trưởng phòng Công nghệ thông tin cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội đã khẩn trương triển khai toàn diện các nội dung theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

“Cục thuế đã thành lập trung tâm điều hành triển khai HĐĐT, phân công cán bộ trực xử lý, hỗ trợ tại trung tâm điều hành trong và ngoài giờ hành chính; đồng thời tuyên truyền sâu rộng tới người nộp thuế và hoàn thiện nội dung tài liệu tập huấn, các vướng mắc thường gặp, quy trình rút gọn các bước cần thực hiện đối với cán bộ thuế và người nộp thuế. Cục Thuế Hà Nội cũng đã công khai hòm thư hotrohoadondientu.han@gdt.gov.vn và 90 số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận, xử lý giải đáp các yêu cầu hỗ trợ của người nộp thuế” - ông Hiệu chia sẻ.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, sẽ căn cứ việc thẩm định và công bố các tổ chức dịch vụ truyền nhận, tổ chức cung cấp giải pháp của Tổng cục Thuế để tổ chức thực hiện, đánh giá giám sát chất lượng triển khai, đảm bảo ổn định tối đa trong quá trình chuyển đổi áp dụng HĐĐT. Bên cạnh đó, cục thuế sẽ phân nhóm người nộp thuế, phê duyệt đăng ký sử dụng hóa đơn có mã, không mã, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp, tổ chức giảm thiểu thay đổi khi áp dụng HĐĐT, theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Phát biểu chỉ đạo tại nhiều cuộc họp, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội Mai Sơn đã nhấn mạnh về quy định bắt buộc đối với việc áp dụng HĐĐT. Trên cơ sở đó, cục thuế phấn đấu từ nay đến 31/12/2021 sẽ bám sát theo lộ trình và hoàn thành mục tiêu đã đề ra, đảm bảo 100% người nộp thuế trên địa bàn áp dụng HĐĐT.

Hỗ trợ người nộp thuế 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần

Để việc áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội đã yêu cầu các phòng, các chi cục thuế căn cứ chức năng nhiệm vụ của từng phòng, chi cục thuế để chủ động xây dựng lộ trình triển khai phù hợp, có kế hoạch phân công chi tiết đến từng công chức phụ trách triển khai thực hiện; quán triệt, phổ biến tới toàn thể công chức phụ trách để nắm bắt các quy định, nội dung, kế hoạch triển khai; nghiên cứu, nắm bắt các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện để thông báo, hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, người nộp thuế chuyển đổi sử dụng HĐĐT; cử cán bộ trực số điện thoại đường dây nóng, đảm bảo hướng dẫn, hỗ trợ 24/7.