Cục Thuế Hà Nội sẵn sàng kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử 29 đơn vị đăng ký truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử Hành trình 10 năm của hóa đơn điện tử Các cục thuế sẵn sàng “nhấn nút” triển khai hóa đơn điện tử

Để triển khai hóa đơn điện tử theo đúng lộ trình, Ban chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai hóa đơn điện tử của Cục Thuế TP. Hà Nội đã tổ chức các buổi tập huấn nội bộ để giải đáp các vướng mắc cho các cán bộ công chức, quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức về mục tiêu, lộ trình chi tiết 3 giai đoạn triển khai.

Cụ thể, từ 20/9 - 5/11 hoàn thành với khoảng 1.000 - 1.500 doanh nghiệp được lựa chọn, “chăm sóc” chuyển đổi sang đơn điện tử theo Nghị định 123/2020, Thông tư 78/2021/TT-BTC; từ 10/11 - 31/12 hoàn thành với 80% doanh nghiệp đang hoạt động, 30% hộ cá nhân theo phương pháp kê khai; từ 1/1/2022 - 31/3/2022 hoàn thành với 100% đối tượng trên.

Để đạt mục tiêu trên, đại diện Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, đã giao chỉ tiêu cho từng cán bộ công chức để triển khai, đảm bảo đáp ứng được tiến độ, lộ trình đề ra.

Đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử và dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế (tổ chức cung cấp dịch vụ), cục thuế đã mời và làm việc với các tổ chức cung cấp dịch vụ để trao đổi về chuẩn dữ liệu, chuẩn kết nối hóa đơn điện tử và kế hoạch, lộ trình, mục tiêu triển khai của cơ quan thuế để các đơn vị chuẩn bị các điều kiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, nhân lực… sẵn sàng phối hợp với cơ quan thuế triển khai đơn điện tử.

Hà Nội: 100% doanh nghiệp áp dụng hoá đơn điện tử trước 1/7/2022
Người nộp thuế làm thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" Cục Thuế TP. Hà Nội. Ảnh: Mai Lan.

Cục thuế đã xây dựng và gửi thư ngỏ, thông báo qua hệ thống thư điện tử tự động (ASM) tới hơn 700 nhà cung cấp dịch vụ trên địa bàn để kịp thời hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đáp ứng các tiêu chuẩn, tiến độ để trở thành tổ chức được ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ hóa đơn điện tử với cơ quan Thuế.

Đối với người nộp thuế, cục thuế đã liên tục cập nhật các nội dung tuyên truyền về lợi ích đơn điện tử, chính sách và các hướng dẫn sử dụng đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế 38, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC để người nộp thuế nhanh chóng nắm được chính sách, trình tự, thủ tục, sẵn sàng đăng ký, sử dụng đơn điện tử theo quy định mới.

“Nội dung tuyên truyền được thực hiện đa dạng, với nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua website của cục thuế, qua facebook, zalo, gửi thư ngỏ, thông báo qua hệ thống thư điện tử ASM tới các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn” - ông Trường nói.

Đại diện Cục Thuế TP. Hà Nội cũng cho biết, hiện Trung tâm điều hành triển khai hoá đơn điện tử đã kết nối thông suốt với hệ thống trực tuyến Trung tâm điều hành triển khai đơn điện tử của Tổng cục Thuế, thông suốt với hạ tầng truyền thông ngành Tài chính, với hệ thống giao ban trực tuyến với UBND TP. Hà Nội.

Cục thuế cũng đã lắp đặt 6 máy tính tại trung tâm điều hành và 20 máy tính tại trung tâm hỗ trợ (Phòng Tuyên truyền hỗ trợ) sẵn sàng tiếp nhận thông tin từ người nộp thuế, trực tiếp xử lý hoặc điều phối các phòng, các chi cục thuế giải quyết vướng mắc.