Cải cách mạnh mẽ các thể chế để tham nhũng không còn đất nảy nở, sinh sôi

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực vừa họp phiên 23 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo. Những thông tin, con số thống kê từ phiên họp một lần nữa cho thấy, công tác PCTN, tiêu cực trong năm qua tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, toàn diện và hiệu quả hơn.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 được Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực đưa ra là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế của Đảng và Nhà nước như: hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực; cơ chế xử lý những phản ánh, tố giác về tham nhũng, tiêu cực... để tham nhũng không còn “đất” nảy nở, sinh sôi.

Xử lý nhiều cán bộ có sai phạm liên quan đến tham nhũng

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực cho biết, trong năm 2022, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đã chuyển 557 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật (tăng hơn 2 lần so với năm 2021).

Công tác PCTN, tiêu cực trong các cơ quan được chú trọng, tăng cường. Trong năm đã xử lý kỷ luật trên 200 cán bộ, công chức của các cơ quan này có sai phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, trong đó chuyển xử lý hình sự 74 trường hợp.

Sơn La: Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm (THTK), CLP năm 2023. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách tăng cường các biện pháp THTK, CLP trong tất cả các khâu của quá trình thực hiện dự án đầu tư. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN đầu tư lãng phí, kém hiệu quả và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định. Kiên quyết thu hồi diện tích nhà, đất sử dụng không đúng mục đích, vượt tiêu chuẩn, định mức; sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định...