Đầu tư hơn 472 triệu USD vào hạ tầng kỹ thuật của đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao
Thu hoạch lúa chất lượng cao tại ĐBSCL. Ảnh: Sơn Nam

Dự án “Cơ sở hạ tầng và kỹ thuật hỗ trợ thực hiện Đề án Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương vùng ĐBSCL, vừa được thống nhất danh mục đề xuất dự án vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Mục tiêu của dự án nhằm thúc đẩy sản xuất gạo carbon thấp, chất lượng cao và sẽ được đo bằng các chỉ số tăng năng suất, sản lượng lúa gạo, thu nhập của người dân, giảm phát thải khí nhà kính và thanh toán tín dụng carbon.

Ông Nguyễn Thế Hinh - Phó Trưởng Ban Quản lý các dự án nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cho biết dự án được chia làm 3 hợp phần gồm: đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển và chuyển giao kỹ thuật và quản lý dự án.

Trong đó, hợp phần 1: đầu tư hệ thống thuỷ lợi, hỗ trợ nông nghiệp kỹ thuật số, hạ tầng chuỗi giá trị lúa gạo, hệ thống giao thông, năng lượng xanh, các nền tảng trực tuyến và thương mại điện tử để nâng cao chuỗi giá trị gạo carbon thấp tại 12 tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Hợp phần 2: nâng cao năng lực kỹ thuật cấp quốc gia, khu vực và cấp tỉnh trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ. Hợp phần này gồm nhiều lĩnh vực về nghiên cứu, phát triển, thích ứng với biến đổi khí hậu và carbon thấp; công nghệ cải tiến tiết kiệm nước, phương án bón phân giảm khí nhà kính; tổ chức lại sản xuất; hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tuần hoàn và giảm chất thải.

Hợp phần 3: cung cấp hỗ trợ trong việc điều phối, quản lý, giám sát và đánh giá dự án được triển khai theo các mục tiêu, chỉ tiêu và hiệu quả./.

Dự kiến nhu cầu đầu tư của dự án hơn 472 triệu USD. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới 360 triệu USD; vốn đối ứng hơn 112 triệu USD và nguồn vốn khác huy động cho dự án khoảng 68 triệu USD. Diện tích lúa triển khai của dự án 949.000 ha và mỗi hecta sẽ được đầu tư từ 325 đến 794 USD/ha. Thời gian thực hiện dự án bắt đầu từ năm 2026-2031 và triển khai tại 12 tỉnh, thành vùng ĐBSCL.