cục thuế hà nội

Nhiều ứng dụng công nghệ thông tin đã được ngành Thuế áp dụng để tạo điều kiện trong việc kê khai và nộp thuế. Ảnh: NM.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng khắp các tỉnh, thành phố, thì việc đưa các ứng dụng điện tử vào công tác kê khai và nộp thuế là điều hết sức cần thiết, vì có thể tránh được tiếp xúc trực tiếp giữa người nộp thuế và cán bộ thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cũng như cá nhân người nộp thuế.

Hiện nay, để triển khai các quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2021/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Thông tư đã xây dựng cơ sở pháp lý cho giao dịch điện tử trong tất cả các lĩnh vực quản lý thuế, bao gồm: đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, miễn giảm thuế, hoàn thuế, xác nhận nghĩa vụ thuế... Trong đó không chỉ hướng dẫn chi tiết về việc kê khai thuế bằng phương thức điện tử, mà còn hướng dẫn việc tiếp nhận, xử lý của cơ quan Thuế bằng văn bản điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Đối với các quy định mới được quy định tại luật, nghị định và đã có hiệu lực thi hành, Tổng cục Thuế đã triển khai nâng cấp các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng các quy định thay đổi về hạn nộp tờ khai thuế, về tiếp nhận hồ sơ khai thuế bổ sung của người nộp thuế, về kê khai thuế giá trị gia tăng theo dự án đầu tư, về kê khai thuế thu nhập cá nhân tháng, hoặc quý đối với cơ quan chi trả thu nhập..., qua đó kịp thời đáp ứng yêu cầu về thực hiện thủ tục hành chính về kê khai thuế điện tử.

Theo bà Lê Thị Duyên Hải - Vụ trưởng Vụ Kê khai và kế toán thuế (Tổng cục Thuế), trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, thực hiện các yêu cầu giãn cách xã hội, các cục thuế, chi cục thuế đã chủ động tổ chức tuyên truyền các quy định mới, theo nhiều phương thức khác nhau, đẩy mạnh việc hỗ trợ người nộp thuế qua điện thoại, hệ thống thư điện tử.

“Trong lĩnh vực quản lý thuế, các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khai thuế chiếm một tỷ trọng không nhỏ trong các thủ tục mà người nộp thuế phải thường xuyên thực hiện, cũng là lĩnh vực cần được ưu tiên đơn giản hóa để giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, nâng cao xếp hạng môi trường thuế nói riêng và môi trường đầu tư của Việt Nam nói chung. Tổng cục Thuế sẽ tập trung xây dựng và điện tử hóa toàn bộ hệ thống biểu mẫu kê khai thuế, hoàn thiện quy trình quản lý khai, nộp thuế phù hợp với các quy định mới theo hướng ưu tiên tự động hóa ở mức cao tại các bước quy trình” - bà Hải nói./.

Nhật Minh