Trong đó, thu từ khối các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương được 1.176,3 tỷ đồng, đạt 57% dự toán và giảm 25% (so với cùng kỳ năm 2020); thu từ DNNN địa phương được 1.342 tỷ đồng, đạt 65% dự toán và giảm 4%; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài được 10.846 tỷ đồng, đạt 100% dự toán và tăng 33%; thu từ khối kinh tế tư nhân được 6.425,1 tỷ đồng, vượt 30% dự toán và tăng 66%...

Môt số khoản huy động ngân sách nhà nước (NSNN) đạt khá, gồm: thuế thu nhập cá nhân 5.274,8 tỷ đồng, đạt 98% dự toán và tăng 14%; tiền sử dụng đất 4.199,5 tỷ đồng, vượt 110% dự toán, nhưng giảm 4% so cùng kỳ; thu từ xổ số kiến thiết 1.380,7 tỷ đồng, đạt 85% dự toán và tăng 3%...

Đồng Nai: Thu nội địa ''cán đích'' sớm 3 tháng
Giao dịch tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn

Nguyên nhân kết quả thu NSNN đạt khá dù hoạt động sản xuất kinh doanh toàn địa bàn bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19, theo lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai, chủ yếu là do đơn vị đã chủ động phối hợp với các ngành, chính quyền các địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp cùng cơ chế, chính sách của trung ương, của tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để người nộp thuế (NNT) phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Được biết, tính đến hết tháng 9/2021, Đồng Nai có 1.152 DN đăng ký “ba tại chỗ”, trong khi hơn 2.000 DN khác thông báo tạm ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh, dừng “ba tại chỗ” do có ca bệnh nên phải cách ly hoặc đóng cửa... Trước tình hình như vậy, dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương sẽ giảm mạnh dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến số thu NSNN những tháng tiếp theo.

Riêng đối với ngành Thuế, việc triển khai công tác thanh kiểm tra tại DN gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, toàn bộ các cơ quan thuế tại Đồng Nai đã thực hiện phân chia lịch làm làm việc tại cơ quan và làm việc online, dẫn đến hạn chế việc kiểm tra hồ tại cơ quan thuế, ảnh hưởng đến công tác theo dõi, đôn đốc thu hồi các khoản phát sinh cũng như các khoản nợ thuế.../.