Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành Đồng Nai: Sẽ bàn giao mặt bằng tuyến T1 sân bay Long Thành trong tháng 5/2023

Điều chỉnh thời hạn hoàn thành dự án đến hết năm 2024

Theo tờ trình của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn trình bày, Chính phủ đề xuất điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư Dự án từ 22.938 tỷ đồng xuống 19.207,504 tỷ đồng (giảm 3.730,496 tỷ đồng so với sơ bộ tổng mức đầu tư 22.938 tỷ đồng tại Nghị quyết số 53/2017/QH14 của Quốc hội và giảm 3.648,496 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư 22.856 tỷ đồng tại Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ).

Dự án thu hồi đất cho sân bay Long Thành: Đề xuất giảm 3.730 tỷ đồng tổng mức đầu tư
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn

Trong đó, giảm chi phí xây dựng hạ tầng các khu tái định cư là 1.864,135 tỷ đồng; giảm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 1.859,1 tỷ đồng; tăng chi phí tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không 74,739 tỷ đồng.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, công tác lập dự toán ngân sách và rà soát nội dung của dự án thành phần chưa sát với thực tiễn, có sự điều chỉnh vốn đầu tư tương đối nhiều. Các căn cứ lập tổng mức đầu tư điều chỉnh và lý do điều chỉnh còn chung chung, mang tính định tính. Do đó, đề nghị Chính phủ bổ sung đánh giá, cung cấp thêm thông tin, số liệu về điều chỉnh tổng mức đầu tư để đảm bảo tính minh bạch, chính xác, khả thi, tránh việc phải tiếp tục điều chỉnh.

Lý do điều chỉnh là do cập nhật lại định mức, dự toán, tiết kiệm sau đấu thầu, giảm giá gói thầu xây dựng khu tái định cự Lộc An - Bình Sơn (DATP1, DATP2) và không thực hiện xây dựng Phân khu III - Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn (DATP3, DATP4). Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cũng giảm do tiết kiệm từ chi phí bồi thường đất của các cá nhân, tổ chức. Bên cạnh đó, có một số kinh phí tăng do điều chỉnh hướng tuyến thoát nước, bổ sung một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Chính phủ cũng đề xuất điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi còn 5.317,35 ha (giảm 82 ha). Trong đó: diện tích đất của Dự án Cảng HKQT Long Thành là 5.000 ha; tăng diện tích đất khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn từ 282,35 ha thành 284,7 ha (tăng 2,35 ha); tăng diện tích đất tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không 32,65 ha; giảm không thực hiện đầu tư đối với diện tích đất Phân khu III - Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn 97 ha; giảm không thực hiện thu hồi diện tích đất khu nghĩa trang 20 ha.

Theo Nghị quyết số 53/2017/QH14 thì thời gian thực hiện Dự án hoàn thành trong năm 2021. Tuy nhiên, từ năm 2019 đến năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dẫn đến công tác thu hồi đất gặp nhiều khó khăn và không đảm bảo tiến độ khi khối lượng công việc cần phải giải quyết rất lớn, cùng với đó giá vật tư, vật liệu tăng cao, nguồn cung ứng sản xuất vật tư vật liệu bị đứt gãy, lực lượng lao động sau giãn cách chưa được phục hồi đầy đủ…

Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị điều chỉnh thời gian hoàn thành Dự án từ năm 2021 đến hết năm 2024 để hoàn thành.

Tại báo cáo thẩm tra nội dung này, Ủy ban Kinh tế cho rằng, việc xem xét điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết số 53/2017/QH14 là cần thiết nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án, nhất là việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Về các vấn đề cụ thể, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát, điều chỉnh lại số liệu cho phù hợp, bảo đảm tính chính xác và tính thống nhất của các số liệu.

Liên quan đến điều chỉnh thời hạn thực hiện Dự án “đến hết năm 2024” thay vì năm 2021, Ủy ban Kinh tế đề nghị đánh giá việc này ảnh hưởng thế nào đến thời gian và lộ trình thực hiện giai đoạn 1 của Dự án. Theo đó, đề nghị Chính phủ sớm đề xuất phương án điều chỉnh thời hạn hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án mà Quốc hội đã đặt ra tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 và báo cáo Quốc hội về nội dung này.

Qua báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế đánh giá cao sự chủ động của UBND tỉnh Đồng Nai trong việc tạm ứng ngân sách địa phương để tiếp tục chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Dự án nhằm hoàn thành công tác thu hồi đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị cần đánh giá việc tạm ứng ngân sách địa phương chi trả cho các kinh phí liên quan của Dự án từ năm 2021 - 2023 trong bối cảnh niên độ Dự án đã kết thúc, không được Kho bạc Nhà nước giải ngân thì có tác động, ảnh hưởng như thế nào đối với việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Liên quan đến điều chỉnh thời hạn thực hiện Dự án “đến hết năm 2024” thay vì năm 2021, Ủy ban Kinh tế đề nghị đánh giá việc này ảnh hưởng thế nào đến thời gian và lộ trình thực hiện giai đoạn 1 của Dự án.

Trong vấn đề tài chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ làm rõ số kinh phí chưa giải ngân hết của năm 2020, 2021 đã được chuyển nguồn hay chưa, có đủ điều kiện để báo cáo Quốc hội cho phép kéo dài phần vốn này đến hết năm 2024 hay không?

Dự án thu hồi đất cho sân bay Long Thành: Đề xuất giảm 3.730 tỷ đồng tổng mức đầu tư

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu

Giảm mức đầu tư, giảm diện tích đất thu hồi không cần điều chỉnh nghị quyết

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ quan điểm, diện tích sử dụng đất tăng lên so với dự kiến ban đầu thì mới phải điều chỉnh chủ trương để thu hồi thêm.

“Đất giảm đi, kinh phí giảm đi là quá trình tổ chức thực hiện dự án hay phải điều chỉnh lại nghị quyết của Quốc hội? Điều chỉnh lại thì đủ cơ sở để điều chỉnh không? Sau này kiểm toán vào nói không phải thế, các cơ quan chức năng bảo không phải thế thì tự dưng Quốc hội lại làm việc hợp thức hóa các nội dung thực tế phát sinh” - Chủ tịch Quốc hội phân tích.

Theo quan điểm của Chủ tịch Quốc hội, chỉ nội dung bổ sung bố trí tái định cư các hộ dân thuộc 2 tuyến giao thông kết nối T1, T2 vào khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn; kéo dài thời gian thực hiện dự án là thuộc diện phải điều chỉnh nghị quyết và thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng cho rằng, 2 nội dung tổng mức đầu tư và diện tích đất thu hồi “không tăng” so với Nghị quyết 53 thì thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến thảo luận, hoàn thiện hồ sơ gửi lại UBTVQH để báo cáo Quốc hội, lưu ý làm rõ vấn đề nào phải xin ý kiến Quốc hội và vấn đề nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng thì không cần trình./.