kí kết

Lễ ký kết hiệp định tài chính giữa Việt Nam – Đức.

Lễ ký hiệp định tài trợ diễn ra ngày 18/11/2014, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), do ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, đại diện cho Chính phủ Việt Nam và bà Christine Heimburger, Giám đốc của Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương, đại diện Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức ký kết.

Dự án KfW10 sẽ có thời gian thực hiện là 7 năm, với tổng vốn của dự án là 11,29 triệu Euro, trong đó: vốn ODA không hoàn lại là 8 triệu Euro, tương đương 224 tỷ đồng. Vốn đối ứng của Việt Nam là 3,29 triệu Euro, tương đương với 92.120 triệu đồng.

Mục tiêu dự án nhằm Bảo vệ và quản lý bền vững rừng tự nhiên sản xuất dựa vào cộng đồng khoảng 28.110 ha tại 3 tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Gia Lai góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và đảm bảo thu nhập ổn định thường xuyên cho 110 cộng đồng thôn bản thông qua việc tạo ra sự đa dạng về các sản phẩm từ rừng.

Từ năm 1995 đến này Chính phủ CHLB Đức thông qua KfW đã hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực trồng rừng, bảo vệ và quản lý tài nguyên thiên nhiên với tổng số tiền hơn 120 triệu Euro qua 14 dự án, trong đó Bộ NN&PTNT đã chủ trì 11 dự án.

Khánh Linh