Theo đó, để đảm bảo hoạt động của hệ thống khai thuế qua mạng, hạn chế tình trạng quá tải và nghẽn mạng khi doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng trong thời gian cao điểm, Tổng cục Thuế dừng tiếp nhận hồ sơ khai thuế theo định dạng PDF chính thức kể từ ngày 10/5/2015.

Các loại hồ sơ khai thuế gửi qua mạng phải theo định dạng dữ liệu XML, trừ Thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản vẫn hỗ trợ gửi dưới dạng phụ lục đính kèm tờ khai theo định dạng excel, word.

Chi tiết danh sách các loại hồ sơ khai thuế qua mạng theo định dạng XML, vui lòng xem tại đây.

H.L