Theo Quy hoạch chi tiết có 9 tuyến trong quy hoạch đầu tư xây dựng các điểm giao cắt, gồm: Hà Nội -Tp. Hồ Chí Minh; Yên Viên -Lào Cai; Hà Nội -Đồng Đăng; Đông Anh- Quán Triều; Gia Lâm- Hải Phòng; Kép -Hạ Long; Kép -Lưu Xá; Bắc Hồng -Văn Điển; Yên Viên-Cái Lân.

Giai đoạn 2012 - 2015 xây dựng hàng rào ngăn cách đường sắt với đường bộ và đường sắt với khu dân cư, các đường gom dân sinh; xây dựng các đường ngang làm mới và nâng cấp một số đường ngang thường xảy ra mất an toàn giao thông. Với các điểm giao cắt khác mức sẽ xây dựng hầm chui dân sinh. Với những nút giao khác mức thì ưu tiên điểm giao cắt thường xẩy ra ùn tắc giao thông trên đường bộ, vùng gần khu đô thị, thành phố.

Giai đoạn 2015 - 2020 xây dựng những điểm giao cắt còn lại, bao gồm:đường ngang nâng cấp; điểm giao cắt khác mức còn lại.

Vụ Kế hoạch - Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các chủ dự án xây dựng các nút giao cắt nghiên cứu cơ chế, chính sách và các hình thức huy động nguồn vốn, để khuyến khích các DN thuộc mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia xây dựng theo quy hoạch được duyệt bằng các hình thức: nhà nước đầu tư, BOT, BT, liên doanh... theo quy định của pháp luật./.

Trí Dũng