Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa cập nhật sơ bộ về Hội nghị phổ biến một số quy định mới về thoái vốn, bán cổ phần, đăng ký giao dịch và niêm yết trên TTCK sẽ được Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, HNX) tổ chức vào sáng ngày mai (1/4).

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát đi thông điệp đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, gắn đấu giá với đăng ký giao dịch/niêm yết tại Lễ khai trương phiên giao dịch đầu Xuân 2015 tại HNX, Chính phủ, Bộ Tài chính và các Sở GDCK đã đồng lòng quyết tâm đẩy nhanh công cuộc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Thông điệp đã được hiện thực hóa khi chỉ trong quý I/2015, HNX đã tổ chức 26 phiên đấu giá (tăng 23,8% so với quý I/2014), với gần 80 triệu cổ phần bán được, tương đương giá trị cổ phần bán được đạt hơn 1,4 nghìn tỷ đồng (tăng 20,3% về giá trị cổ phần so với cùng kỳ năm 2014).

Dau gia tại HNX

Hoạt động đấu giá cổ phần được diễn ra sôi động tại HNX từ đầu năm tới nay.

Quyết tâm của các đơn vị còn được thể hiện qua việc Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành văn bản số 2660/BTC-UBCK ngày 26/2/2015 về thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần.

Bên cạnh việc phổ biến chính sách mới của văn bản số 2660/BTC-UBCK của Bộ Tài chính về việc thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần, Hội nghị cũng tạo cơ hội trao đổi thông tin trực tiếp giữa cơ quan quản lý, vận hành TTCK với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, các công ty chứng khoán nhằm chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, ghi nhận ý kiến đóng góp hoàn thiện cơ chế chính sách về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và tham gia thị trường chứng khoán.

Tại hội nghị, HNX cũng sẽ trình bày các nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục đấu giá, đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch trên HNX nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục đấu giá, niêm yết, đăng ký giao dịch tại HNX.

Có thể thấy, với số lượng đăng ký tham dự đông đảo trong thời gian ngắn sau khi thông báo về Hội nghị được phát đi, đủ thấy được mức độ quan tâm và mong chờ của các đối tượng liên quan đến các quy định mới về thoái vốn, bán cổ phần là rất lớn./.


D.T