phr

Cao su Phước Hòa hiện có tổng tài sản hơn 6.000 tỷ đồng. Ảnh: T.L.

Với kết quả này, công ty mới chỉ đạt 8,39% so với kế hoạch lợi nhuận 863,3 tỷ đồng mà công ty này đề ra cho năm 2021. Kết quả này cũng chỉ bằng 77,42% so với kết quả lợi nhuận trước thuế cùng kỳ năm ngoái.

Điều đáng chú ý là nửa đầu năm 2021 là giai đoạn giá cao su tăng, đạt mức bình 43,68 triệu đồng/tấn, cao hơn 16,11% so với dự báo kế hoạch năm 2021 của Cao su Phước Hòa và cao hơn 36,23% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả lợi nhuận như trên, giá trị nộp ngân sách trong nửa đầu năm 2021 của Cao su Phước Hòa mới chỉ đạt 14,63 tỷ đồng, hoàn thành 5,6% so với kế hoạch nộp ngân sách 256,97 tỷ đồng của năm 2021.

Trong nửa đầu năm 2021, sản lượng chế biến của Cao su Phước Hòa đạt 11.922 tấn, đạt 55,19% kế hoạch năm, sản lượng cao su tiêu thụ đạt 13.458 tấn, đạt 39,58% kế hoạch. Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 628,79 tỷ đồng, mới đạt 29,53% so với kế hoạch.

Theo kế hoạch kinh doanh quý III, Cao su Phước Hòa dự kiện đạt 3.129,6 tấn mủ cao su khai thác quy khô, 3.000 tấn mủ thu mua quy khô, sản lượng chế biến 6.129,6 tấn mủ quy khô, sản lượng tiêu thụ 7.377,5 tấn mủ quy khô.

Tổng doanh thu công ty mẹ quý III dự kiến là 318,5 tỷ đồng, trong đó doanh thu kinh doanh cao su là 301 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 19,84 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này cũng dự kiến sẽ trình Tập đoàn cao su phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến cao su Phước Hòa Kampong Thom giai đoạn 2.

Cụ thể, công suất dự kiến cho nhà máy là 6.000 tấn/năm, tổng mức đầu tư giai đoạn 2 của dự án là hơn 58 tỷ đồng./.

Chí Tín